Rośliny uprawne narażone są na zachwaszczenie wieloma gatunkami chwastów jednoliściennych i dwuliściennych. Zwalczanie chwastów odgrywa istotną rolę, ponieważ niezwalczane chwasty konkurują z roślinami uprawnymi o składniki pokarmowe, wodę i światło, co może prowadzić do ograniczenia lub zahamowania ich rozwoju, a także pogorszenia plonu. Na chwasty sprawdzić się mogą opryski chwastobójcze. Odpowiednio dobrane do stopnia zagrożenia herbicydy pomogą wyeliminować wszystkie gatunki chwastów występujące na plantacji.

Rodzaj Uprawy

Zwalczane agrofagi

Filtruj
LA ZINA 500 SC

LA ZINA 500 SC

Wyświetl Produkt
LOGIK 240 EC

LOGIK 240 EC

Wyświetl Produkt
MAJOR 300 SL

MAJOR 300 SL

Wyświetl Produkt
METODUS 650 WG

METODUS 650 WG

Wyświetl Produkt
MEZONIR 340 WG

MEZONIR 340 WG

Wyświetl Produkt
MEZZO 500 SC

MEZZO 500 SC

Wyświetl Produkt
MEZZO PLUS 500 SC

MEZZO PLUS 500 SC

Wyświetl Produkt
NIXON 50 SG

NIXON 50 SG

Wyświetl Produkt
NIXON EXTRA 040 OD

NIXON EXTRA 040 OD

Wyświetl Produkt
NOMAD 75 WG

NOMAD 75 WG

Wyświetl Produkt
PIKAS 300 SL

PIKAS 300 SL

Wyświetl Produkt
RASSEL 100SC

RASSEL 100SC

Wyświetl Produkt
RCG zestaw

RCG zestaw

Wyświetl Produkt
RENTO 150 EC

RENTO 150 EC

Wyświetl Produkt
RIMEL 25 SG

RIMEL 25 SG

Wyświetl Produkt
RINCON 25 SG

RINCON 25 SG

Wyświetl Produkt
RUMEZO 200 SE

RUMEZO 200 SE

Wyświetl Produkt
SAPER 500 SC

SAPER 500 SC

Wyświetl Produkt
SHARPEN 400 SC

SHARPEN 400 SC

Wyświetl Produkt
TAIZZA PLUS 250 SC

TAIZZA PLUS 250 SC

Wyświetl Produkt
TIFF 040 OD

TIFF 040 OD

Wyświetl Produkt
TOTO 75 SG

TOTO 75 SG

Wyświetl Produkt
TRIBEN SUPER 50 SG

TRIBEN SUPER 50 SG

Wyświetl Produkt