Mieszanki międzyplonowe PlonMix

Międzyplony to uprawy, które wypełniają przerwę pomiędzy dwoma kolejnymi plonami głównymi. Poplony mogą pobrać i związać w swojej biomasie znaczne ilości azotu i potasu. Pierwiastki te w okresie pozostawania pól bez roślinności są narażone na wypłukiwanie z gleby. Jest to szczególnie ważne jeśli w czerwcu i lipcu występuje posucha i w jej efekcie składniki zastosowane w nawozach nie mogą być pobrane przez roślinę uprawianą w plonie głównym. Ponadto w warunkach długiej i ciepłej jesieni, występuje intensywna mineralizacja resztek pozbiorowych, w wyniku której uwalniane są składniki mineralne podlegające w dalszym etapie wypłukiwaniu do głębszych warstw gleby, poza zasięg systemu korzeniowego.

Stosowanie mieszanek poplonowych ma korzystny wpływ na strukturę gleby – podnosi jej żyzność i podnosi bilans materii organicznej. Dzięki ich zastosowaniu wspomagamy tworzenie agregatów glebowych, poprawiających infiltrację oraz zdolności zatrzymywania wody – głęboko korzeniące się rośliny „drenują” glebę ograniczając ryzyko erozji wodnej. Stosując mieszanki PlonMix, okrywamy wierzchnią warstwę gleby, zmniejszając parowanie i nagrzewanie – pomaga to uchronić przed erozją wietrzną. Dzięki tej okrywie chwasty zostają stłumione i ich presja jest znacznie mniejsza. Szczególną zaletą mieszanek PlonMix w porównaniu do wysiewu pojedynczych roślin poplonowych są wyższe plony korzeni dzięki bardziej efektywnemu wykorzystaniu przestrzeni oraz uzupełnianiu się roślin różnych gatunków podczas wzrostu.

Zalety stosowania mieszanek poplonowych dla Twojej gleby:

  • dostarczają materię organiczną glebie – wspomaga to tworzenie próchnicy (o ok. 0,7 t/ha),
  • zastosowanie „zielonego nawozu” równoważy zastosowaniu na polu nawet do 20 t obornika,
  • ograniczają wymywanie składników pokarmowych – związane w biomasie roślinnej składniki, pozostają w warstwie gleby dostępnej dla roślin w kolejnym roku.

Za uprawą poplonów przemawia fakt, że przynoszą korzyści również finansowe. Ich wykorzystanie nie ogranicza się tylko do wykorzystania jako zielony nawóz, ale mogą być zastosowane jako dobrej jakości pasza – idealnym przykładem jest nasza tegoroczna nowość - mieszanka pastewna PlonMix3 Ozima. Jej dodatkowe zastosowanie to wsiewka w plon główny. Ponadto uprawy międzyplonów pozwalają udostępnić i zatrzymać w warstwie ornej składniki pokarmowe oraz je „wyprodukować” – mowa tutaj o wiązaniu azotu atmosferycznego przez rośliny bobowate. Mieszanki PlonMix pomagają zwiększyć zasobność gleby w około 40 kg azotu, 40-60 kg potasu i 5-7 kg fosforu i o takie wartości możemy ograniczyć nawożenie mineralne. Stosowanie mieszanek międzyplonowych pozwala na otrzymanie dopłat (np. ekoschematy, dopłaty rolnośrodowiskowe, rolnictwo węglowe).

 

Mieszanki międzyplonowe PlonMix

Mieszanki międzyplonowe PlonMix

Wyświetl Produkt