Nawozy rolnicze

Nawozy mineralne odgrywają kluczową rolę w produkcji żywności na świecie, gdzie głównym czynnikiem globalnego wzrostu konsumpcji (1-2% rocznie wg IFA) jest wzrost populacji. Obecne to 8 mld ludzi, a w 2050 spodziewamy się już blisko 10 mld. Przed producentami żywności stoi spore wyzwanie! Rolnictwo światowe ma do dyspozycji 19 składników odżywczych, kluczowych dla rozwoju rośliny: makro składników: Azot, Fosfor, Potas oraz mikro elementów: Siarka, Wapń, Magnez, Nikiel, Bor, Sód, Chlor, Cynk, Jod, Selen, Molibden, Krzem, Miedź, Kobalt, Mangan, Żelazo. To właśnie te składniki dają nadzieje na sprostanie zapotrzebowania świata na pokarm. Jako czołowy dystrybutor nawozów rolniczych umożliwiamy naszym Klientom nawożenie za pomocą wieloskładnikowych nawozów mineralnych zawierających m.in. fosfor, potas oraz azot wszystkich czołowych producentów nawozów. Sprzedajemy także nawozy wapniowe, które nie tylko poprawią odczyn pH gleby, przeciwdziałając zakwaszeniu, ale zwiększą zasobność gleby w ten ważny składnik pokarmowy. Jak stosować nasze nawozy rolnicze? Właściwe strategie nawożenia na każde pole dobiorą doświadczeni doradcy klienta Chemirol. Kliknij w poniższe kategorie i sprawdź naszą ofertę nawozów rolniczych:

Szacuje się, że na rok 2022 globalny rynek nawozów to 230 mln ton w przeliczeniu na czysty składnik sumy nawozów, przy dynamice ostatnich cen można szacować, że wielkość rynku przekracza 300 mld USD. 19% z tej sumy przypada na Potas, 27% na Fosfor natomiast Azot odpowiada za 54% całego rynku. Azot (N) odpowiada za istotny przyrost rośliny natomiast Fosfor (P) oraz Potas (K) odpowiadają głównie za kondycję, odporność i siłę rośliny.

Z uwagi na różne strefy klimatyczne, rodzaje gleby oraz uprawy Europa różni istotnie się od innych części świata w zakresie konsumpcji nawozów mineralnych. Należy również podkreślić, że Europa to ~ 10% globalnej konsumpcji i same Chiny czy Indie są blisko 2x większe od Europy jeśli chodzi o konsumpcję. Europa jest netto eksporterem nawozów i mimo, że ciągle następuje proces integracji produkcji nawozów z zasobami (surowcami: gaz, fosforyty, potas) to innowacje oraz regulacje związane z ochroną przemysłu pozwalają Europie utrzymywać ważny udział w zdolnościach produkcyjnych.

Wg FE (Fertilizers Europe) udział % importowanych składników w konsumpcji w UE przedstawia się następująco:

  • Azot (N) – 32%
  • Fosfor (P) – 65%
  • Potas (K) – 88%

Całkowita konsumpcja nawozów mineralnych (czysty składnik) w UE wyniosła 17 mln t w 2021 roku.

Bardzo ważna jest różnica w strukturze stosowanych produktów, Europa wciąż pozostaje typowym rynkiem dla nawozów saletrzanych (saletra amonowa, saletrzak – CAN) gdzie aż 46% azotu dostarczane jest poprzez te produkty. Mocznik nawozowy zajmował wyłącznie 21% w porównaniu do globalnej średniej 48% - ale obserwuje się istotne zmiany w tym trendzie za sprawą kilku czynników:

  • Zmian klimatycznych pozwalających na szersze stosowanie formy amidowej azotu (mocznik);
  • Rozwoju technologii ograniczającej straty przy aplikacji (emisje) poprzez otoczkowanie mocznika inhibitorem ureaza;
  • Istotnej konkurencyjności kosztowej 1 kg N w stosunku do innych produktów.

Należy podkreślić, że produkcja nawozów azotowych na świecie jest bardzo rozproszona i fabryk jest ponad 350, więc alternatywa dla systemu dostaw i konkurencja w tym zakresie jest zdecydowanie większa niż w przypadku nawozów fosforowych i potasu.

Wykres przedstawiający strukturę zużycia poszczególnych nawozów.

Bardzo ważne są mega trendy wskazujące na daleko idącą optymizację w stosowaniu nawożenia i umiarkowany spadek zużycia nawozów w UE o kilka % dla każdej z N, P, K (wykres poniżej), gdzie do głównych czynników przyczyniających się do tego kierunku zalicza się:

  • Regulacje UE dot. redukcji stosowania nawozów mineralnych w kontekście Zielonego Ładu,
  • Nowe technologie związane z mikrobiologią,
  • Technologie nawożenia wraz z mapowaniem pól – nawozimy tam gdzie jest to istotne (badamy glebę),
  • Ogólna optymalizacja kosztowa poparta rachunkiem ekonomicznym, większa dostępność do narzędzie wspomagających decyzyjność jak i większa wiedza.

Podobnie prognozuje perspektywy spadku zużycia nawozów IFA (International Fertilizers Association).

Główne fabryki nawozów w UE (mapa)

Globalnie przemysł nawozowy UE współpracuje z wieloma partnerami stanowiącymi zaopatrzenie w surowce lub ogólny handel nawozami, po lutym 2022 wiele się na tej mapie zmienia i globalny kontekst UE otwiera nowe korytarze zaopatrzenia, które mogą mieć istotny wpływ na przyszły model biznesu nawozowego.

COPA-COGECA – profesjonalne stowarzyszenie (Komitet Rolniczych Organizacji Zawodowych) reprezentuje ponad 22 miliony europejskich rolników w celu promowania najlepszych interesów sektora rolniczego wśród instytucji UE i innych zainteresowanych stron istotnie wpływa ostatnio na kształtowanie ram działania sektora nawozów mineralnych, wpływa na zwiększenie konkurencyjności rynków – zachęcamy do odwiedzin stron https://copa-cogeca.eu/press-releases2