Nawozy wapniowe

Nawozy wapniowe pomagają minimalizować poziom zakwaszenia gleby. Odczyn gleby zależy od zawartości wapnia w glebie. Gdy jest go za mało, pH gleby staje się nieodpowiednie dla upraw. Zadbaj o glebę, stosując wapnowanie.

 

Wapnować można w ciągu całego roku. Powszechnie zabieg ten wykonywany jest późnym latem i jesienią. Wapno wysiewamy równomiernie w dokładnie ustalonej dawce i dobrze mieszamy z warstwą orną gleby – najlepiej powierzchniowo, na głębokość 5–10 cm. Często stosowane jest też w ramach uprawek przedsiewnych. Wapnowanie wiosenne może być wykonane w ramach uprawek pod rośliny jare. Na terenach płaskich możliwe jest w okresie zimowym oraz pogłówne zarówno jesienne, jak i wiosenne.

Wapno Tlenkowe a Węglanowe.
Teoria szybszego działania wapna palonego wynika z tego, że forma tlenkowa wchodzi gwałtownie w reakcję z wodą, zmieniając odczyn miejscowo nawet do pH 12. Następnie odczyn ulega obniżeniu i po pewnym czasie trudno zauważyć różnice w stosunku do zastosowania wapna węglanowego. Gwałtowna zmiana odczynu nie jest pożądana, stąd wapna tlenkowe powinniśmy stosować tylko na gleby ciężkie, o dużym buforze.

Wapno tlenkowe zaliczane jest do nawozów szybko działających. Może być stosowane na glebach średnich i ciężkich. Wpływa bardzo korzystnie na ich strukturę. Takiego nawozu nie poleca się jednak na gleby lekkie, może bowiem spowodować „wypalenie” i tak już niewielkich ilości próchnicy w tego rodzaju glebach. Wapna tlenkowego nie można stosować na glebach organicznych, nie powinno się też ich stosować pogłównie, np. na łąki, gdzie rośliny po prostu rosną. Wapna węglanowe z kolei są nawozami uniwersalnymi przydatnymi do stosowania na wszystkich glebach. Ich działanie jest jednak powolniejsze od wapna tlenkowego.
Wapno węglanowe jest jedyną formą dopuszczoną do stosowania w produkcji ekologicznej.

Typ

Magnez

Frakcja

Dostawca

Filtruj