Regulatory wzrostu

Do bardzo ważnych procesów biochemicznych i fizjologicznych zachodzących w roślinach zalicza się fotosyntezę, oddychanie komórkowe, a także regulację otwierania i zamykania aparatów szparkowych. Niezwykle ważnym procesem jest wzrost i rozwój roślin, który zależny jest od wielu czynników. Zarówno w rolnictwie, jak i sadownictwie, warzywnictwie i ogrodnictwie ważną rolę odgrywają regulatory wzrostu roślin. Co dokładnie oznacza to pojęcie i kiedy stosować regulator wzrostu?

Rodzaj Uprawy

Filtruj
FRUITSMART 3,3 VP

FRUITSMART 3,3 VP

Wyświetl Produkt
HEKSAL 100 WG

HEKSAL 100 WG

Wyświetl Produkt
KOBRA 510 SL

KOBRA 510 SL

Wyświetl Produkt
KOREKT 510 SL

KOREKT 510 SL

Wyświetl Produkt
MEPIK 300 SL

MEPIK 300 SL

Wyświetl Produkt
Novagib ®

Novagib ®

Wyświetl Produkt
REGULLO 500 EC

REGULLO 500 EC

Wyświetl Produkt