BROJLER

PRODUKT

PRZEZNACZENIE

KoKo STARTER

Mieszanka paszowa uzupełniająca przeznaczona do odchowu piskląt ras mięsnych od 1 dnia do 3 tygodnia życia

KoKo GROWER

Mieszanka paszowa uzupełniająca przeznaczona do odchowu kurcząt ras mięsnych od 4 do 6 tygodnia życia

KoKo FINISZER

Mieszanka paszowa uzupełniająca przeznaczona do odchowu kurcząt ras mięsnych od 7 tygodnia życia do uboju