BRYLANTY POLSKIEJ GOSPODARKI 2017

Instytut Europejskiego Biznesu opublikował ranking najcenniejszych firm w Polsce, które uzyskały tym samym tytuł Brylantu Polskiej Gospodarki 2017.

W zestawieniu, które obejmuje 1762 firmy o wartości rynkowej przekraczającej 40 mln zł, Chemirol uplasował się na wysokiej 19. pozycji. Według autorów rankingu wartość rynkowa PUH Chemirol w marcu 2016 r. wyniosła 2 343 mln zł, a dynamika jej wzrostu w okresie od marca 2015 r. do marca 2016 r. - 103,6%.

Metodologia obliczania wartości rynkowej przedsiębiorstw stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu polega na wykorzystaniu wskaźników C/Z (cena do zysku netto) i średniej wartości C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, na podstawie danych analityków GPW. Wskaźniki giełdowe uzyskane na koniec marca 2016 r. zostały wykorzystane do obliczenia dwóch wartości rynkowych: "jedna to iloczyn zysku netto w 2015 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2016 r., druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2015 r. i wskaźnika C/WK w końcu marca 2016 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2016"*.

* Cyt. za: http://europejskafirma.pl/18383,brylanty-polskiej-gospodarki-2017-pozostalego-handlu/