CHEMIROL Z GEPARDEM BIZNESU 2017

PUH Chemirol otrzymało tytuł Geparda Biznesu 2017

Instytut Europejskiego Biznesu, który patronuje plebiscytowi od 2006 roku, w ocenie polskich przedsiębiorstw przyjmuje własną metodologię, w której za prymarne kryterium uznaje dynamikę wartości rynkowej. Przy analizie wyników finansowych przedsiębiorstw brane były pod uwagę tylko te przypadki, w których odnotowano wzrost wartości rynkowej o ponad 10%. Za podstawę oceny przyjęto dynamikę wartości rynkowej od marca 2015 r. do marca 2016 r. 

Więcej na temat metodologii badań i nagrodzonych przedsiębiorstw na stronie: www.europejskafirma.pl.