CHOWACZ CZTEROZĘBNY

Postać dorosła chrząszcza ma długość od 2,5 do 3 mm. Brązowa, łuskowato owłosiona, pokrywy skrzydeł z jasną, białawą plamą za tarczą szyjną, odnóża czerwono-brunatne. Larwy długości od 4 do 5 mm, zakrzywione do wewnątrz, białawe, bez odnóży, głowa żółto-brązowa. Larwy żerują w ogonkach liściowych, nerwach głównych i we wnętrzu łodyg. Uszkodzenia powodowane przez chrząszcze chowacza czterozębnego są trudne do wykrycia, ponieważ nie występują tu skrzywienia czy zniekształcenia. Duże zagrożenie niosą ze sobą wtórne infekcje różnymi patogenami wnikające przez uszkodzenia w dolnej części łodygi.

Pojawienie się tego szkodnika zależne jest od występujących warunków pogodowych, w tym przede wszystkim temperatury powietrza. Jako graniczne przyjmuje się trzy noce z temperaturą powietrza powyżej 7°C. Od tego momentu żerowanie szkodników wzmaga się, powodując straty w plantacji. Zabieg wykonujemy po przekroczeniu progu ekonomicznej szkodliwości. Dzięki potrójnemu działaniu: kontaktowemu, wgłębnemu oraz gazowemu, mieszanina polecanych produktów DELCAPS 050 CS i PYRIFOS 480 EC skutecznie zwalczy te szkodniki.

Formulacja mikrokapsuł (CS) preparatu DELCAPS 050 CS przedłuża działanie kontaktowe o kilka godzin w porównaniu do zwykłych pyretroidów. Za zabezpieczenie plantacji w dłuższym okresie odpowiedzialny jest PYRIFOS 480 EC, który poza działaniem na układ nerwowy owadów, atakuje również ich układ oddechowy.

Próg ekonomicznej szkodliwości:

  • 20 chrząszczy w żółtym naczyniu w ciągu 3 dni
  • lub 6 chrząszczy na 25 roślinach.
Chowacz czterozębny na pąkach rzepaku, fot. Joanna Korcz

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Polecane produkty