Dane osobowe na fakturach

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

25 maja 2018 r. rozpoczęło się stosowanie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Niniejsza Informacja przedstawia sposób, w jaki przekazywane przez Ciebie dane osobowe gromadzone przez PUH „CHEMIROL” Sp. z o.o. podlegać będą przetwarzaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi.

Zobowiązujemy się chronić i szanować Twoją prywatność.

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych.

Zasady przetwarzania danych osobowych na fakturach/rachunkach imiennych

 1. My, PUH Chemirol Sp. z o.o., z siedzibą w Mogilnie, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w związku z transakcją (umową), którą potwierdza otrzymana przez ciebie faktura/rachunek imienny. Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres: iod@chemirol.com.pl.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest fakt zawarcia i wykonania umowy oraz świadczenia usług zgodnie z łączącą nas umową (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz nasze prawnie uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a także:
 • w przypadku udzielenia zgody na realizację marketingu w formie wiadomości elektronicznych – art.  10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219)
 • w przypadku udzielenia zgody na realizację marketingu w formie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, komputer, SMS) i automatycznych systemów wywołujących – art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907, 2201, z 2018 r. poz. 138)
 1. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z wykonaniem łączącej nas umowy oraz w celu marketingu bezpośredniego polegającego na przekazywaniu Tobie informacji handlowych o produktach i usługach oferowanych przez nas. W celu wykonania umowy oraz marketingu bezpośredniego, korzystamy z usług zewnętrznych firm, np. przewoźników dostarczających przesyłki czy podmiotów wykonujących w naszym imieniu usługi marketingowe, dlatego takim podmiotom, wyłącznie w celu wykonania łączącej nas umowy lub np. wysyłki naszych materiałów reklamowych i tylko na czas niezbędny w tym celu, mogą być przekazane Twoje dane osobowe.
 2. Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: podmiotom z naszej grupy kapitałowej, których oferta uzupełnia naszą oraz partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą – lista dostępna pod adresem: http://www.chemirol.com.pl/pl_PL/content/ochrona-danych-osobowych.
 3. Będziemy automatycznie przetwarzać Twoje dane, m.in. profilować je. Profilowanie, to np. określenie, które produkty z naszej oferty najbardziej Cię zainteresowały. Dzięki temu możemy dopasować naszą ofertę do Twoich potrzeb.
 4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że potwierdzenie transakcji fakturą/rachunkiem imiennym będzie niemożliwe. 
 5. Twoje dane będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy; do czasu aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania, cofniesz zgodę lub sami ustalimy, że Twoje dane nie są już aktualne.
 6. Nie przekazujemy Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 7. Masz prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych w prawnie uzasadnionych przypadkach przewidzianych Rozporządzeniem.

Zastrzegamy, iż żądanie usunięcia danych lub zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych nie zostanie zrealizowane w przypadku podjęcia przez Pana/Panią lub nas działań mających na celu ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń.

 1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez nas przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - w prawnie uzasadnionych przypadkach przewidzianych w Rozporządzeniu.