Grupa kapitałowa

Grupa Chemirol* składa się m.in. (oprócz spółki PUH „Chemirol” sp. z o.o.) z następujących podmiotów:

  1. Innvigo Sp. z o.o.
  2. Napena Sp. z o.o.
  3. Flora Sp. z o.o.
  4. Agrolex Sp. z o.o.

 * Wymienione podmioty nie stanowią Grupy Kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity – Dz.U. 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.).