IDĘ PO REKORD NOWY PROGRAM GRUPY CHEMIROL

Grupa Kapitałowa „Chemirol”, której filarem jest PUH „Chemirol” sp. z o.o., od dłuższego czasu rozwija obszary aktywności, które związane są z podnoszeniem kompetencji agrodoradczych i jakości świadczonych usług. Strategia Grupy zakłada upowszechnianie pośród polskich rolników wiedzy o nowoczesnych rozwiązaniach w uprawie roślin i wspólne dążenie do tego, aby rolnictwo stało się bardziej nowoczesne i wydajne. Bogaty warsztat doświadczeń pozwolił w konsekwencji na uruchomienie projektu, który stanie się aktywnym dialogiem grupy ekspertów odpowiedzialnych za rozwój technologii uprawowych oraz rodzimych gospodarzy, dla których kluczowa pozostaje kwestia efektywności produkcji. Program Idę po Rekord jest kolejnym przykładem decyzji podejmowanych przez Chemirol związanych z inwestowaniem w rozwój i upowszechnianie wiedzy w środowisku rolnym oraz jej transfer w obszarze nauki i biznesu.

Program Idę po Rekord jest adresowany do rolników uprawiających zboża, rzepak, kukurydzę i buraki cukrowe. Jego założeniem jest wyznaczenie satysfakcjonująco wysokiego, oczekiwanego przez rolnika poziomu plonów dla każdej z wymienionych upraw i wsparcie farmera w dążeniu do obranego celu poprzez zastosowanie autorskich recept opracowanych przez zespół fachowców. Technologie proponowane w ramach programu obejmują przygotowanie stanowiska pod siew i uprawę, wybór właściwej odmiany, pełną ochronę roślin przed chwastami, chorobami i szkodnikami, regulację pokroju oraz nawożenie, odżywanie dolistne i inne zabiegi pielęgnacyjne. Szczegóły programu zaprezentowane są na www.ideporekord.pl, gdzie również można zadeklarować chęć otrzymania eksperckich rekomendacji służących osiąganiu rekordowych plonów. Poszczególne elementy programu Idę po Rekord, w tym organizowane cyklicznie Warsztaty Polowe, w 2021 roku przeprowadzone w formie multimedialnej, są realizowane we współpracy ekspertów spółek Grupy Chemirol, w tym INNVIGO sp. z o.o., polskiego producenta środków ochrony roślin, oraz certyfikowanej firmy badawczo-rozwojowej A.T Agricultural Trials sp. z o. o., zajmującej się prowadzeniem doświadczeń polowych. Do współpracy zostali zaproszeni także pracownicy najważniejszych ośrodków naukowo-badawczych w Polsce, którzy swoją wiedzą i zaangażowaniem podnoszą wartość merytoryczną i prestiż całego przedsięwzięcia.

Utrzymanie pozycji lidera w branży, która tak dynamicznie się rozwija, wiąże się z koniecznością myślenia nie tylko o tym, co jest potrzebą tu i teraz, ale przede wszystkim umiejętnością wyprzedzania wymogów rynkowych i strategicznego planowania. Rozwój obszarów badań i doświadczeń, efektywne szkolenie pracowników, coraz ściślejsza i bardziej owocna współpraca ze światem nauki są elementami tej strategii. Stawiamy na otwarty dialog z polskim rolnikiem, którego dzięki programowi Idę po Rekord chcemy przeprowadzić przez wszystkie etapy produkcji, począwszy od przygotowania stanowiska, a kończąc na zbiorze oczekiwanych plonów. Wiemy, że nasza wieloletnia praca przynosi efekty i daje nam przewagę w obszarze doświadczeń, i chcemy się tą wiedzą, w ramach programu Idę po Rekord, dzielić – mówi Patryk Podołowski, wiceprezes PUH „Chemirol” sp. z o.o.

Inwestycje w wiedzę i rozwój są ważnym elementem strategii, która prowadzi Chemirol do umocnienia pozycji lidera na krajowym rynku rolniczym i coraz silniejszego utożsamienia firmy z rolą ekspercką i misyjną, której celem jest podnoszenie wydajności polskiego rolnictwa.

–  Zmienia się klimat, zmieniają się regulacje prawne i trzeba się liczyć z tym, że skala i tempo zmian w rolnictwie będą przyspieszać. W każdym biznesie, a w szczególności tak newralgicznym jak rolniczy trzeba pozostawać bardzo uważnym na to, w jaki sposób otoczenie zewnętrzne wpływa na firmę i stosowaną przez nią strategię. Rutyna nigdy nie będzie dobrym doradcą także w rolnictwie. Intensywne inwestycje w badania i rozwój wiedzy to odpowiedź Chemirolu na zmieniające się potrzeby rynku. Aby zbierać rekordowe, stabilne plony, należy podchodzić do uprawy w sposób systemowy – ograniczyć ryzyko, zaufać sprawdzonym rozwiązaniom. Tu nie chodzi o pogoń za plonem, ale o dobrze zaplanowaną drogę. Wiemy, jak poprowadzić polskiego rolnika po indywidualne rekordy w plonach – zapewnia Podołowski.

Program Idę po Rekord wpisuje się w ciąg decyzji podejmowanych przez Chemirol w ostatnich latach w związku z rozwojem firmy. Pozycja lidera w branży nakłada bowiem także ciężar odpowiedzialności za to, w jaki sposób będzie się rozwijać wiedza o rolnictwie, praktyka agrotechniczna i kultura agrarna w kraju. W ostatnim czasie Chemirol został właścicielem 10% udziału węgierskiej spółki Chemark, jednego z największych w Europie producentów środków ochrony roślin, co pozwoliło na dalszych rozwój Grupy na rynkach zagranicznych. Firma zacieśnia także relacje z ośrodkami naukowo-badawczymi w Polsce, czego przykładem było podpisanie umowy o współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu.