Intensywnie rozwijamy współpracę z uniwersytetami i wydziałami rolniczymi

Chemirol intensywnie rozwija współpracę z Uniwersytetami Przyrodniczymi i wydziałami Rolniczymi na polskich Uniwersytetach i Politechnikach.

W 2021 rozpoczęliśmy formalizowanie współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi w naszym kraju. Po Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, Politechnice Bydgoskie im. Śniadeckich, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim przyszedł czas na Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

Wczoraj w Olsztynie podpisana została umowa o współpracy pomiędzy naszą firmą a  UWM. Głównym założeniem umowy jest prowadzenie wspólnych badań naukowych oraz praktyki i staże dla studentów . W obecności: prof. dr hab. Krzysztof Jankowskiego - Dziekana Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa; dr inż. Agnieszki Bęś - Prodziekan ds. kształcenia oraz dr Marka Reicha i dr Alicji Malewicz-Pełczyńskiej, umowę ratyfikowali:

dr hab. Jerzy Andrzej Przyborowski, prof. UWM Rektor UWM

Wiceprezes Zarządu Patryk Podołowski

Do tej pory Wydział Rolnictwa i Leśnictwa UWM współpracował z nami w ramach pojedynczych projektów, od teraz umowa o współpracy nabrała charakteru długoterminowego. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Jankowski, dziekan Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa UWM skomentował wczorajsze wydarzenie w następujący sposób:

Doszliśmy do wniosku, że warto tę współpracę sformalizować wieloletnią umową. Dotyczy ona m.in. badań wdrożeniowych, prac badawczo-rozwojowych czy rozszerzenia naszej działalności związanej z doradztwem rolniczym. Wierzymy, że możemy z obopólną korzyścią podzielić się tym, co powstaje w naszych laboratoriach. Chciałbym również, abyśmy organizowali konferencje i szkolenia dla studentów. My kształcimy studentów w zakresie technologii produkcji roślinnej oraz zarządzania produkcją rolniczą, a więc absolwenci tych kierunków mogą wspaniale odnaleźć się w różnych działach firmy Chemirol.

 Z kolei  Patryk Podołowski, Wiceprezes Zarządu firmy Chemirol powiedział między innymi: 

U podstaw podpisanej umowy leży to, abyśmy my jako firma podzielili się swoimi doświadczeniami w przemyśle rolniczym i skorzystali z wiedzy naukowców Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa. Ponadto jesteśmy otwarci na nowe kadry - zarówno jeśli chodzi o naukowców, jak i studentów. Mamy nadzieję na wymianę doświadczeń, prowadzenie badań naukowych, warsztatów itp. Chcemy, aby nasza współpraca była żywa.

Więcej o uroczystości mogą Państwo przeczytać na stronie: https://uwm.edu.pl/aktualnosci/uwm-podpisal-umowe-o-wspolpracy-z-firma-chemirol