Jakie pH gleby jest właściwe dla zbóż?

CZYM JEST PH GLEBY?

PH gleby inaczej odczyn gleby, a często też podawany jako potocznie jako odczyn PH ziemi. Wskazuje on na zasadowość lub kwasowość podłoża. Odczyn wpływa na biologiczne, chemiczne i fizyczne właściwości ziemi.  Jest to też jeden z najważniejszych czynników wpływających na zdolność przyswajania przez rośliny składników pokarmowych oraz rozwój fauny i flory w glebie. Mówiąc krótko na ph gleby dla roślin uprawnych ma ogromne znaczenie! Zanim zaplanuje się cały cykl nawożenia na kolejny sezon powinno zadbać się o odpowiedni odczyn gleby.

ODCZYN PH GLEBY

W zależności od wyniku pH wyróżniamy następujące odczyny:

  • gleby silnie kwaśne (pH < 4,5),
  • gleby kwaśne (pH 4,5-5,5),
  • gleby lekko kwaśne (pH 5,6-6,5),
  • gleby obojętne (pH 6,6-7,2),
  • gleby zasadowe (pH > 7,2).

Odczyn ma duże znaczenie na pobieranie składników pokarmowych z gleby przez rośliny, co przekłada się na ich prawidłowy wzrost. Każda uprawa ma swoje indywidualne wymagania i musimy dostosować do niej warunki glebowe. Szczególnie ważne jest dbanie o pH w warunkach suszy jaka panuje od kilku lat. Zmniejszona ilość wody i tak ogranicza wchłanianie składników pokarmowych więc warto postarać się o odpowiedni odczyn aby jeszcze dodatkowo nie zakłócać tego procesu. Świadome stosowanie wapna na ścierń pozwoli racjonalnie gospodarować wodą w okresach suszy, dlatego już jesienią należy zadbać o wiosenny ,,bank” wody.

Odczyn PH gleby na poziomie pH 6 – 7, sprzyja także występowaniu populacji pożytecznych mikroorganizmów.

 

POWODY ZAKWASZENIA GLEB W POLSCE

W Polsce prawie 40% gleb wykazuje kwaśny odczyn gleby. Prawie co drugie pole ma problem z nadmiernym zakwaszeniem. Jednak na tym obszarze kwaśność gleb jest czymś zupełnie naturalnym ze względu na zaszłości historyczne. Gleby Polski powstały niemal w całości z kwaśnych skał naniesionych przez lodowce ze Skandynawii. Na kwaśne pH gleby mają także wpływ niewłaściwe procesy rozkładu organicznego (materia organiczna, resztki pożniwne). Także większość nawozów stosowanych dziś na polach uprawnych ma działanie zakwaszające  przez co braki wapnia są powtarzającą się co rok regułą.

Zubożanie gleb jest także naturalną konsekwencją corocznych zbiorów. Plony pobierają wszystkie składniki odżywcze, co w konsekwencji prowadzi do zubożenia gleby.

JAK ZBADAĆ PH PODŁOŻA?

pH gleby można oznaczyć na kilka sposobów. Poniżej wymieniono te najpopularniejsze.

  • badanie przy pomocy płynu Helliga – płyn zmienia barwę w zależności od pH próbki ziemi
  • badanie przy pomocy pH-metrów
  • Przy udziale stacji chemiczno-rolniczej

 

NEGATYWNE SKUTKI NISKIEGO pH

Niskie pH gleby prowadzi do wielu negatywnych skutków zauważalnych w naszych uprawach. Rośliny mają słabszy system korzeniowy przez co nie pobierają składników pokarmowych i wody.

 

W poniższej tabeli przedstawiamy wrażliwość roślin na niskie pH

Rośliny silnie reagujące na zakwaszenie (optymalne pH 6,0-7,5)

Pszenica ozima, jęczmień, kukurydza, rzepak, gorczyca, burak cukrowy, burak pastewny, burak ćwikłowy, bobik, koniczyna, nostrzyk, lucerna, soja, kapusta pastewna, kapusta biała, konopie, mak, cebula, szpinak, czosnek, seler, sałata, wiśnia, czereśnia i śliwa

Rośliny średnio wrażliwe na zakwaszenie (optymalne pH 5,0-6,5)

Żyto, owies, ziemniaki, brukiew, rzepa, groch, fasola, marchew, len, słonecznik, cykoria, tymotka, jabłoń, grusze, agrest, porzeczki, malina, poziomka, ogórki i pomidory

Rośliny mało wrażliwe na zakwaszenie (optymalne pH < 5,0)

Gryka, łubin żółty, seradela, tytoń, rzodkiew, rzepa czarna i rabarbar

 

JAK ZMIENIĆ PH GLEBY?

Glebę kwaśną należy wapnować kredą lub dolomitem. Glebę zasadową można zakwasić poprzez zastosowanie nawozu – siarczanu amonu. Wszystko zależy co chce się uprawiać. 

Ilość wapna i forma podania są zależne od pH oraz od rodzaju gleby z jaką mamy do czynienia. Zmiana struktury zasobności w składniki mineralne gleby następuje bardzo powoli. Wapnowanie najlepiej wykonać po zbiorze przedplonu i należy to zrobić tylko na glebę suchą.

W ramach nawożenia wapnem zaleca się stosowanie produktu MikroCalc. Jest to nawóz wapniowy pochodzenia kredowego z dodatkiem pożytecznych mikroorganizmów oraz humin, które korzystnie wpływają na szybkie podniesienie odczynu gleby oraz udostępnienie wapnia jako pierwiastka odżywczego dla roślin. Natomiast działalność mikroorganizmów zawartych w nawozie wpływa na stymulowanie systemu korzeniowego poprzez zasiedlenie rizosfery. Ponadto wyżej wymienione organizmy w  wyniku własnej egzystencji mają zdolność do uwalniania zablokowanych form pierwiastków które się uwsteczniły w niskim pH. Można go stosować w każdej uprawie zbóż, warzyw czy w sadownictwie. Nawóz MikroCalc można stosować w czasie całego okresu wegetacji (pogłównie) w celu poprawy i podtrzymania optymalnych wartości pH gleby oraz dokarmiania roślin wapniem, a także na ścierń, w celu poprawy pH gleby i procesów mineralizacji.

Utrzymywanie odpowiedniego pH gleby zapobiega także degradacji ziem. MikroCalc, który w swoim składzie posiada mikroorganizmy glebowe: b. subtilis i b.megaterium, które będą prowadziły mineralizację, a zawartość wapna pochodzenia kredowego, będzie miała duży wpływ na proces humifikacji, a w konsekwencji na  powstawania próchnicy. Ponadto zawartość wapna i dodatku kwasów huminowych, stworzy najlepsze warunki do jak najszybszego skolonizowania gleby.

Skład nawozu:

CaCO3- 95-98%, CaO 50–53%  wysoko reaktywny węglan wapna

Kwasy humusowe - zawarte w produkcie kwasy humusowe świetnie wpływają na strukturę ziemi, jej zasobność w wodę, przyswajalność składników pokarmowych oraz zwiększają ilość mikroorganizmów pożytecznych w glebie.

Bakterie z grupy Bacillus sp.-  odpowiedzialne są za procesy mineralizacji resztek pożniwnych.

Polecane produkty