Klauzula informacyjna

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez PUH Chemirol Sp. z o.o., z siedzibą w Mogilnie, w celu marketingu polegającego na przekazywaniu mi informacji handlowych o produktach i usługach oferowanych przez PUH Chemirol Sp. z o.o., w tym dobierania ich pod kątem potrzeb z pomocą profilowania.

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych z tego formularza przez PUH Chemirol Sp. z o.o. z siedzibą w Mogilnie w celu marketingu polegającego na przesyłaniu mi informacji handlowych o produktach i usługach PUH Chemirol Sp. z o.o. drogą elektroniczną na podany w formularzu adres poczty elektronicznej, tj. zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Chemirol” sp. z o.o. z siedzibą w Mogilnie (dalej: PUH Chemirol sp. z o.o.) w celu marketingu bezpośredniego polegającego na przedstawieniu mi informacji handlowych o produktach i usługach PUH Chemirol sp. z o.o. za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych na podany w formularzu numer telefonu, tj. zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 roku (Dz.U. z 2004 r. nr 171, poz. 1800, z późn. zm.).

Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią.

Informacja o prawie cofnięcia zgody

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Klauzula informacyjna

W tym dokumencie informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz dlaczego to robimy.

 1. My, PUH Chemirol sp. z o.o., z siedzibą w Mogilnie, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w niniejszym formularzu. Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres: iod@chemirol.com.pl 
 2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest fakt zawarcia i wykonania umowy oraz świadczenia usług zgodnie z łączącą nas umową ewentualnie fakt podjęcia działań, na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L119/1, dalej: Rozporządzenie) oraz nasze prawnie uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia), a także:
  – w przypadku udzielenia zgody na realizację marketingu w formie wiadomości elektronicznych – art.  10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  - w przypadku udzielenia zgody na realizację marketingu w formie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, komputer, SMS) i automatycznych systemów wywołujących – art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z wykonaniem łączącej nas umowy, podjęcia działań, na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz w celu marketingu bezpośredniego polegającego na przekazywaniu Tobie informacji handlowych o produktach i usługach oferowanych przez nas. W celu wykonania umowy oraz marketingu bezpośredniego, korzystamy z usług zewnętrznych firm, np. przewoźników dostarczających przesyłki czy podmiotów wykonujących w naszym imieniu usługi marketingowe, dlatego takim podmiotom, wyłącznie w celu wykonania łączącej nas umowy lub np. wysyłki naszych materiałów reklamowych i tylko na czas niezbędny w tym celu, mogą być przekazane Twoje dane osobowe.
 4. Twoje dane osobowe mogą być udostępnione naszym partnerom biznesowym, czyli firmom, z którymi współpracujemy (m.in.: przedstawiając, opisując i łącząc ich produkty lub usługi), w celach, o których mowa powyżej (w celach marketingowych, jeżeli wyrazisz zgodę na określone cele marketingowe, dla których niezbędne jest udostępnienie danych).
 5. Ponadto Twoje dane mogą być przekazywane naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom księgowym, prawniczym, dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, firmom wysyłkowym przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami wydawanymi przez Administratora. Będziemy automatycznie przetwarzać Twoje dane, m.in. profilować je. Profilowanie, to np. określenie, które produkty z naszej oferty najbardziej Cię zainteresowały. Dzięki temu możemy dopasować naszą ofertę do Twoich potrzeb.
 6. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że wykonanie łączącej nas umowy, ewentualnie podjęcie działań, na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz wykonanie marketingu będzie niemożliwe. 
 7. Twoje dane będą przetwarzane do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania, cofniesz zgodę lub sami ustalimy, że Twoje dane nie są już aktualne. 
 8. Nie przekazujemy Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 9. Masz prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych w prawnie uzasadnionych przypadkach przewidzianych Rozporządzeniem. 
  Zastrzegamy, iż żądanie usunięcia danych lub zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych nie zostanie zrealizowane w przypadku podjęcia przez Pana/Panią lub nas działań mających na celu ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń.
 10. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez nas przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - w prawnie uzasadnionych przypadkach przewidzianych w Rozporządzeniu.