NAJWYŻSZA JAKOŚĆ QUALITY INTERNATIONAL 2017

PUH Chemirol otrzymał Certyfikat i Złote Godło w XI edycji programu Najwyższa Jakość Quality International. Wyróżnienie to przyznawane jest przez niezależne instytucje, które za kryterium oceny przyjmują jakość produkcji, świadczonych usług i zarządzania.

Celem programu Najwyższa Jakość QI jest promowanie w firmach i instytucjach samorządu terytorialnego skutecznych metod zarządzania jakością. Kapituła konkursowa nagradza podmioty, których działalność opiera się na najwyższych standardach jakościowych i stanowi gwarancję wzorcowego poziomu oferowanych produktów i świadczonych usług. Otrzymanie Certyfikatu i Godła Najwyższa Jakość QI jest potwierdzeniem wysokich standardów polityki jakości w naszej Firmie.

Najwyższa Jakość QI jest największym konkursem jakościowym w Polsce promującym ideę zarządzania jakością. Program objęły patronatem Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polski Komitet Normalizacyjny oraz Katedra Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Złote Godło Najwyższa Jakość Quality International