NANO ACTIVE zarejestrowany jako produkt ekologiczny

Nanotechnologiczny nawóz dolistny NANO ACTIVE został zakwalifikowany przez IUNG Puławy do stosowania w rolnictwie ekologicznym pod numerem NE/384/2017. Świadectwo nawozu ekologicznego potwierdza najwyższą jakość naszego produktu.

Mamy zaszczyt poinformować, że produkowany przez Chemirol nawóz Nano Active po serii długotrwałych badań został dopuszczony do stosowania w rolnictwie ekologicznym. W Polsce oceną zgodności produktu z wymaganiami określonymi w przepisach rolnictwa ekologicznego zajmuje się Instytu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstawa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Na liście produktów znajduje się pod numerem NE/384/2017.