Polityka Prywatności

Szanowna Użytkowniczko / Szanowny Użytkowniku

25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Niniejsza Informacja przedstawia sposób, w jaki przekazywane przez Ciebie dane osobowe gromadzone przez PUH „CHEMIROL” sp. z o.o. podlegać będą przetwarzaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi.

Zobowiązujemy się chronić i szanować Twoją prywatność.

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych.

Polityka prywatności PUH „CHEMIROL” sp. z o.o.

Klauzula informacyjna

Poniżej przedstawiamy ogólne zasady, zgodnie z którymi przetwarzamy dane osobowe. Konkretny cel i podstawa przetwarzania są zawsze podawane w odrębnej klauzuli informacyjnej kierowanej do osób, których dane dotyczą. Gdyby któryś z poniższych zapisów wydał się Państwu niejasny lub wzbudził wątpliwości, prosimy napisać na adres mailowy:iod@chemirol.com.pl.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) informujemy, że:

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych (dalej: Administrator) jest PUH „CHEMIROL” sp. z o.o. z siedzibą w Mogilnie, ul. Przemysłowa 3, 88-300 Mogilno.

Dane kontaktowe

Z PUH „CHEMIROL” sp. z o.o. możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem: iod@chemirol.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania danych

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

 1. Przetwarzamy dane w różnych sytuacjach biznesowych.
 2. Poniżej przedstawiamy informacje na temat celów przetwarzania oraz podstaw prawnych.
 3. Konkretny cel i podstawa przetwarzania są podawane w odrębnej klauzuli informacyjnej kierowanej do osób, których dane dotyczą.

Pana/Pani dane mogą być przetwarzane w celu:

Podstawa przetwarzania:

1. zawarcia i wykonania umowy oraz świadczenia usług zgodnie z umową,

niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy,

2. dla celów marketingowych Administratora, w tym w celach analitycznych,

udzielona zgoda, a w niektórych przypadkach (np. kontaktu w celu uzyskania zgody) także uzasadniony interes administratora, (np. lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej spółki itp.)

3. dla celów marketingowych, w tym celów analitycznych osób trzecich, w tym partnerów Administratora,

zgoda, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu,

4. ewentualnie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Tobą umową /świadczonymi usługami.

niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń lub obrona przez nimi,

5. w celach archiwalnych (dowodowych) prawnej potrzeby wykazania faktów

niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość prawnej potrzeby wykazania faktów

6. w celu badania satysfakcji klientów

niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest poprawa jakości oferowanych usług

7. w celu oferowania Tobie przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb

niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest marketing bezpośredni usług/produktów Administratora

Okres, przez który dane będą przechowywane

 1. Niezależnie od podstawy przetwarzania, zgodnie z którą przetwarzamy Twoje dane osobowe, będziemy przechowywać je do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy / świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.
 2. Tam, gdzie przetwarzamy dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora, dane osobowe nie będą przetwarzane dla określonego celu, jeżeli zgłosisz sprzeciw wobec takiego przetwarzania.
 3. Pamiętaj, że jeśli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, możesz w każdej chwili ją wycofać, a my możemy przetwarzać Twoje dane tylko do tego momentu.

Odbiorcy danych

 1. Twoje dane osobowe mogą być udostępnione naszym partnerom biznesowym, czyli firmom, z którymi współpracujemy (m.in.: przedstawiając, opisując i łącząc ich produkty lub usługi), w celach, o których mowa powyżej (w celach marketingowych, jeżeli wyrazisz zgodę na określone cele marketingowe, dla których niezbędne jest udostępnienie danych).
 2. Ponadto Twoje dane mogą być przekazywane naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom księgowym, prawniczym, dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, firmom wysyłkowym przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami wydawanymi przez Administratora.

Przekazywanie danych poza EOG

Nie przekazujemy Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Prawa osoby, której dane dotyczą

 1. Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Jeśli podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. W szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym w celach analitycznych.
 2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy/ świadczenia usług lub przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych. W takiej sytuacji otrzymasz od nas swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.
 4. Przysługuje Co również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.

Inspektor Ochrony Danych Chemirol

 

W jaki sposób przetwarzamy dane osobowe na stronie internetowej www.chemirol.com.pl?

Serwis internetowy www.chemirol.com.pl (zwany dalej „Serwisem”), z którego korzystasz, używa plików cookies. Pliki te są instalowane w urządzeniach końcowych (np. komputerach osobistych, smartphone’ach, tabletach) i wykorzystywane do następujących celów:

 

 • administrowania serwisem,
 • poprawy jakości świadczonych usług, w tym dostosowywania treści i funkcji serwisu do indywidualnych potrzeb, preferencji i informacji o użytkowniku pozyskanych na podstawie plików cookies, w tym analizowania i profilowania w celach marketingowych,
 • utrzymania sesji użytkownika oraz celów związanych ze statystyką i analityką danych internetowych,
 • dostosowania treści reklam wyświetlanych sieciach reklamowych naszych Zaufanych Partnerów do Twoich indywidualnych potrzeb i preferencji,
 • zwiększenia komfortu korzystania z Serwisu przez użytkownika dzięki zapamiętaniu preferencji i ustawień zdefiniowanych w Serwisie.

Jakiego rodzaju dane osobowe przetwarzamy w Serwisie?

W związku z funkcjonowaniem Serwisu przetwarzamy następujące rodzaje plików cookies:

 • analityczne:
  • związane ze zbieraniem danych przez Google Analytics,
  • związane z kodem remarketingowym Google; pliki te są tworzone przez Google i służą skutecznemu profilowaniu reklam emitowanych w sieci Google Display Network stosownie do preferencji i zainteresowań użytkowników na podstawie informacji zawartych w plikach cookies o rodzajach odwiedzonych adresów w Serwisie,
 • wymagane do działania map Google,
 • społecznościowe: wymagane do działania wtyczki społecznościowej Facebook,
 • wykorzystywane do trwałego ukrycia komunikatu o przetwarzaniu plików cookies w sytuacji, gdy użytkownik wyraził zgodę na ich przetwarzanie,
 • wykorzystywane do zaakceptowania wieku dla adresów Serwisu dostępnych od 18. roku życia.