Produkt Bakto ProFOS wyróżniony przez Kapitułę im. prof. Szczepana Pieniążka podczas TSW 2024!

Produkt Bakto ProFOS wyróżniony przez Kapitułę im. prof. Szczepana Pieniążka podczas TSW 2024!

 

TSW to wiodące w Polsce wydarzenie dla producentów owoców i warzyw, na którym można zapoznać się z nowoczesnymi technologiami i aktualną wiedzą praktyczną z sektora ogrodniczego. Na Targach prezentują się firmy oferujące rozwiązania z zakresu chłodnictwa i przechowalnictwa, maszyn do pracy w sadzie i ogrodnictwie, sortowania i pakowania owoców i warzyw. Swoje produkty i usługi pokazują również producenci materiału szkółkarskiego, handlowcy owocami i firmy zajmujące się ich przetwórstwem. Ważnym elementem TSW są konferencje branżowe, na których można wysłuchać prelekcji polskich i zagranicznych ekspertów - zarówno z nauki, jak i z praktyki.

 

 

Produkt Bakto ProFOS otrzymał wyróżnienie od Kapituły im. prof. Szczepana Aleksandra Pieniążka za najbardziej innowacyjny i wnoszący istotny wkład rozwój polskiego ogrodnictwa produkt!

Celem konkursu jest wyróżnienie i nagrodzenie tych produktów, maszyn i usług, które są przeznaczone do produkcji sadowniczej lub warzywniczej, a także charakteryzują się innowacyjnością, przyjaznością dla środowiska i wsparciem dla produkcji ogrodniczej. Konkurs ma na celu promować rozwiązania, które usprawniają pracę, poprawiają efektywność i zwiększają zyski gospodarstw ogrodniczych.

Profesor Szczepan Pieniążek był organizatorem i długoletnim dyrektorem Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach. Zajmował się badaniami nad fizjologią roślin, odpornością drzew owocowych na mróz, sposobami uprawy roślin sadowniczych oraz przechowywaniem owoców i zabezpieczaniem sadów. Autor książek: Sadownictwo (1954), Dookoła sadowniczego świata (1965), Sad przy domu (1976).

 

Bakto ProFOS to innowacyjny produkt, który zdobył już zaufanie tysięcy polskich rolników. Jest to sprawdzone w licznych doświadczeniach uniwersyteckich rozwiązanie mikrobiologiczne, które skutecznie przekształca sole fosforanowe w ortofosforany. Dzięki temu, Bakto ProFOS umożliwia przekształcenie fosforu zapasowego (niedostępnego) do formy przyswajalnej dla uprawianych roślin. To rozwiązanie, które pozwala optymalizować zasoby znajdujące się w naszych glebach.