Siedziba

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
„CHEMIROL“ sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 3
88-300 MOGILNO
POLSKA

NIP 557-15-89-655
KRS 0000039784
REGON 092949480
Euro NIP PL 5571589655
KAPITAŁ ZAKŁADOWY 9 500 000 ZŁ

Sekretariat:

tel. (52) 318 88 00

fax. (52) 318 88 01

sekretariat@chemirol.com.pl
Biuro zarządu:

tel. (52) 318 88 92

fax. (52) 318 87 92

biuro.zarzadu@chemirol.com.pl
Dział kadr:

tel./fax. (52) 318 87 90

kadry@chemirol.com.pl
Dział księgowości:

tel. (52) 318 88 51

fax. (52) 318 88 93

ksiegowosc@chemirol.com.pl
Dział rozliczeń i windykacji:

tel. (52) 318 88 55

fax. (52) 318 88 48

windykacja@chemirol.com.pl
Dział prawny:

tel./fax. (52) 318 88 65

prawnicy@chemirol.com.pl
Dział nasion:

tel. (52) 318 88 40

fax. (52) 318 88 41

nasiona@chemirol.com.pl
Dział nawozów:

fax. (52) 318 88 25

nawozy@chemirol.com.pl
Dział ogrodnictwa i tworzyw sztucznych:

tel./fax. (52) 318 87 99

ogrodniczy@chemirol.com.pl
Dział środków ochrony roślin:
logistyka@chemirol.com.pl
Dział handlu hurtowego ŚOR:

tel./fax. (52) 318 88 09

hurt@chemirol.com.pl
Dział obrotu płodami rolnymi:

tel. (52) 318 88 05

fax. (52) 318 87 96

skup@chemirol.com.pl
Dział maszyn rolniczych:

tel. (52) 318 88 30

fax. (52) 318 88 76

maszyny@chemirol.com.pl
Serwis maszyn rolniczych:

tel. (52) 318 88 32

fax. (52) 318 88 31

serwis@chemirol.com.pl
Dział marketingu:

tel./fax. (67) 262 76 45

marketing@chemirol.com.pl
Dział paliw:

tel./fax. (52) 318 88 75

paliwa@chemirol.com