ŚMIETKA KAPUŚCIANA

Śmietka kapuściana to muchówka wielkości około 6 mm, posiadająca ciało barwy szarej, pokryte czarnymi szczecinkami. Dorosłe osobniki pojawiają się na przełomie kwietnia i maja, samice składają po jednym lub kilka jaj pomiędzy grudki ziemi wokół roślin lub bezpośrednio na szyjce korzeniowej. Po około 5 dniach wylęgają się larwy, beznogie, robakowate, barwy kremowej, żerują na korzeniu i szyjce korzeniowej. Po 3 do 4 tygodniowym okresie żerowania przepoczwarczają się w glebie, dając początek następnym pokoleniom. Larwy kolejnych pokoleń rozwijają się na rozetach liściowych roślin krzyżowych. W ciągu roku mogą się rozwinąć 2, czasami 3 pokolenia. Dla rzepaku najgroźniejsze jest ostatnie pokolenie, które nalatuje na plantacje od września do początku listopada.

Larwa śmietki kapuścianej na szyjce korzeniowej rzepaku, fot. Mateusz Budziński

Polecane produkty