Współpraca z Politechniką Bydgoską

1 grudnia 2021 roku, w siedzibie Politechniki Bydgoskiej została podpisana umowa pomiędzy uczelnią, a spółką. Podpisy na dokumencie złożyli Rektor Politechniki Bydgoskiej - prof. Marek Adamski oraz Wiceprezes Zarządu Chemirolu Patryk Podołowski.

Perambuła umowy stanowi, że biorąc pod uwagę wspólnotę swoich wartości, w szczególności zaś dążenie do zacieśniania więzów między środowiskiem nauki i biznesu oraz uzyskiwania synergii z ich funkcjonowania, strony będą kontynuowały i intensyfikowały dalszy rozwój różnorodnych form współdziałania. Przedstawiciele Politechniki Bydgoskiej i Chemirolu wyrazili także gotowość do poszukiwania nowych pól eksploatacji dla transferu wiedzy.

Tego typu postawa to realny przykład strategii win-win. 

Politechnika zyskuje dostęp do najnowszych praktycznych rozwiązań stosowanych w rolnictwie, a Chemirol może korzystać z zasobów intelektualnych i naukowych uczelni.

Na spotkaniu obecni byli również dr hab. inż. Małgorzata Szczepanek, prof. PBŚ, która jest reprezentantem Uczelni we współpracy z firmą, Dziekan Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii dr hab. inż. Edward Wilczewski, prof. PBŚ oraz dyrektor DMiPR dr Alicja Malewicz-Pełczyńska.

PUH „Chemirol” sp. z o.o. systematycznie rozwija i umacnia współpracę z uczelniami wyższymi i jednostkami badawczymi. 

Jako organizacja ma pełną świadomość, że nowoczesne rolnictwo to rolnictwo oparte na wiedzy.