Wzmacniamy współpracę z ośrodkami naukowo-badawczymi w Polsce

Współpraca  spółki Chemirol z Wydziałem Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ma wieloletnią tradycję. Firma przywiązuje dużą wagę do bliskich relacji ze światem naukowo-dydaktycznym i często korzysta z dorobku naukowego poznańskich wykładowców. Po latach wspólnych przedsięwzięć przyszedł czas na sformalizowanie wspólnych doświadczeń. 19 maja w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego przedstawiciele obu stron podpisali umowę o współpracy. Na dokumencie podpisy złożyli  prof. dr hab. Anna Kryszak, Dziekan Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Patryk Podołowski, wiceprezes Zarządu PUH „Chemirol” sp. z o.o.

W ramach wspomnianej współpracy strony będą prowadzić wspólne projekty badawcze i wspierać się w opracowywaniu publikacji naukowych. Dodatkowo będą kontynuowane i wzmacniane działania w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych obu sygnatariuszy umowy poprzez wspólny udział w wykładach, odczytach, prezentacjach. Rozbudowana zostanie wspólna organizacja zawodowych praktyk studenckich w Chemirolu oraz wsparcie w realizacji prac inżynierskich i magisterskich bazujących na doświadczeniach polskiej spółki.

Przedstawiciele obu środowisk jednogłośnie podkreślali wagę, a także praktyczny wymiar ścisłej i trwałej współpracy.  

Dla Chemirolu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu to bardzo ważny interesariusz. Od lat czerpiemy z dorobku i osiągnieć naukowych Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii. Wzbogacamy naszą organizację w najnowszą wiedzę i udostępniamy nasze doświadczenia jako praktycy. Poznańska Uczelnia jest dla nas miejscem inspiracji, ale także źródłem nowych, owocnych kontaktów. Absolwenci UP od lat, z powodzeniem odnajdują się w strukturach Chemirolu, a ich wiedza, co chciałbym podkreślić, ma solidne podstawy. Bardzo się cieszę, że po latach współpracy sformalizowaliśmy jej formę. Mam nadzieję, że kolejne projekty wzbogacą obie strony – powiedział po podpisaniu dokumentu Patryk Podołowski, wiceprezes Zarządu spółki.

Z kolei prof. dr hab. Anna Kryszak, Dziekan Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii zauważyła obopólnie korzystny wymiar współdziałania.

Podpisanie dzisiejszej umowy było swoistym przypieczętowaniem wcześniej podejmowanych wspólnych działań związanych choćby z praktykami czy stażami, które studenci Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii bez problemu mogli realizować praktycznie we wszystkich zgodnych z ich zainteresowaniami działach firmy Chemirol. Współpraca z biznesem jest bardzo ważnym elementem naszej pracy edukacyjnej, a także daje możliwość realizacji projektów badawczych. Firma Chemirol otrzymuje możliwość współpracy ze specjalistami, a my mamy szansę prowadzenia badań wspólnie z praktykami, doskonalenia swoich programów kształcenia o elementy oczekiwane na rynku pracy czy końcowo komercjalizowania wyników badań.  Wszystko to wpływa na to, że nasi studenci po ukończeniu studiów nie mają problemu z odnalezieniem się na rynku pracy.

Współpracę obu organizacji widać na wielu płaszczyznach. Są to szkolenia dla Doradców Klienta, prelekcje tematyczne, praktyki studenckie, ale także działalność edukacyjna o charakterze otwartym. Pracownicy Uniwersytetu, biorą udział w debatach i materiałach wideo realizowanych przez Chemirol w ramach Akademii Rolnictwa, które dostępne są na platformie YouTube.  

Link do Akademii Rolnictwa – (AR) na platformie YouTube: https://www.youtube.com/c/ARwideo/videos