Zwalczanie chwastów w kukurydzy

Jaka powinna być prawidłowa ochrona herbicydowa kukurydzy? To najważniejszy zabieg, który wykonujemy na plantacji, dlatego powinniśmy wybrać preparaty zwalczające jak największą liczbę chwastów w możliwie najkrótszym czasie. Ubiegłe sezony pokazały, jak wielkim ograniczeniem mogą być warunki pogodowe, dlatego proponujemy kompleksowe rozwiązania powschodowe, sprawdzone zarówno na plantacjach produkcyjnych, jak i w doświadczeniach ścisłych.

TECHNOLOGIA 1 

// SKUTECZNY METODUS NA CHWASTY

Metodus 650 WG w dawce 0,5 kg/ha + Metos  960 EC w dawce 0,5-0,75 l/ha

Metodus 650 WG zawiera terbutyloazynę, mezotrion oraz izoksaflutol, dzięki czemu jest doskonałym wyborem na plantacje kukurydzy, na których istnieje ryzyko wysokiej presji zachwaszczenia takimi gatunkami chwastów jak: komosa biała, psianka czarna, przetaczniki, samosiewy rzepaku, rdest plamisty, rdest powojowy, szarłat szorstki czy chwastnica jednostronna.

 

 

TECHNOLOGIA 2 // SKUTECZNE WSPARCIE NA TRUDNYCH PLANTACJACH

doglebowo – Metodus 650 WG 0,5 kg/ha
4–6 liść: Nixon 50 SG 0,08 kg/ha lub Henik 50 SG 0,8 l/ha + Asystent+ 0,1 l/ha

Na wszystkich plantacjach, na których występują problemy z uciążliwymi, a w dodatku długo i nieregularnie wschodzącymi chwastami, najlepiej sprawdzi się metoda sekwencyjnej ochrony herbicydowej. Zakłada ona dwukrotny wjazd opryskiwaczem. Wbrew pozorom takie podejście do ochrony kukurydzy jest coraz powszechniejsze, co wynika ze wzrastających problemów z odpowiednim zwalczaniem chwastów, szczególnie na polach, na których kukurydza uprawiana jest w monokulturze. Pierwszy zabieg wykonany doglebowo przy zastosowaniu herbicydu Metodus 650 WG to mocne wykorzystanie trzech substancji czynnych.
Przy dobrym uwilgoceniu gleby, skuteczność tego zabiegu może być wystarczająca nawet na trudnych i uciążliwych stanowiskach. Drugi zabieg planowany jest w fazie 4–5 liści kukurydzy i ukierunkowany jest głównie na zwalczanie chwastów jednoliściennych oraz chwastów ciepłolubnych, które lubią wschodzić w późniejszym terminie (wschody wtórne komosy białej, ostrożeń polny). 

 

TECHNOLOGIA 3 // wczesnopowschodowa

Tudor 114 OD 0,5 l/ha + Metos 960 EC 0,5-0,75 l/ha

Jednym z najbardziej efektywnych sposobów na zwalczanie chwastów w kukurydzy jest wykonanie zabiegu powschodowego we wczesnych fazach rozwojowych czyli w momencie, gdy ma ona 2-3 liście właściwe (BBCH 12-13). Tego typu ochrona przed chwastami w mniejszym stopniu jest zależna od suszy, która może mieć kluczowe znaczenie przy zabiegach typowo doglebowych. Dodatkowo chwasty są w bardzo wczesnych fazach rozwojowych i ich zwalczanie jest stosunkowo łatwe. Do takich zabiegów używamy mieszanin substancji o działaniu doglebowym itypowo nalistnym. W roku 2021Innvigo wprowadza na rynek nowy, wieloskładnikowy produkt, który idealnie sprawdza się właśnie w takiej technologii. Tudor 114 OD to kombinacja trzech substancji aktywnych – nikosulfuronu, florasulamu i tifensulfuronu metylowego. Taki skład pozwala kontrolować zarówno chwasty prosowate, jak i bardzo szerokie spektrum chwastów dwuliściennych, w tym uciążliwych, takich jak komosa biała. Przy zabiegu wykonywanym we wczesnych fazachu kukurydzy należy do herbicydu dodać s-metolachlor w postaci herbicydu Metos 960 EC.
Pozwoli to jeszcze lepiej zwalczać chwasty prosowate (chwastnicę jednostronną) i dodatkowo zabezpieczyć plantację przed późniejszymi wschodami. Oba herbicydy stosujemy w dawkach: Tudor 114 OD 0,5 l/ha + Metos 960 EC 0,5 l/ha.  

Technologia 4 // powschodowa

MEZONIR 340 WG w dawce 0,5 kg/ha + TIFF 040 OD w dawce 0,2 l/ha + Partner+ w dawce 1l/ha

W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków do wykonania zabiegów doglebowych i wczesnopowschodowych, takich jak susza, nadmierne opady deszczu, lub też na plantacjach, gdzie dużym problemem są chwasty rozłogowe, jak perz właściwy lub wieloletnie, głęboko korzeniące się, wykonujemy zabiegi powschodowe. Należy jednak pamiętać, że powinniśmy je wykonać najpóźniej w fazie 3-4 liści kukurydzy (BBCH 13-14). Późniejsze zwalczanie chwastów wpływa negatywnie na plon kukurydzy poprzez bardzo dużą konkurencję chwastów z rośliną uprawną o wodę, składniki odżywcze i światło.
W tym terminie istotny jest dobór nalistnych substancji herbicydowych skutecznie zwalczających chwasty jedno- i dwuliścienne. Idealnie skomponowany skład do takiego zabiegu ma Mezonir 340 WG (nikosulfuron, rimsulfuron, mezotrion). Dzięki takiej kompozycji substancji aktywnych, gwarantuje on zwalczanie szerokiej palety chwastów jednoliściennych, łącznie z perzem właściwym i chwastnicą jednostronną, oraz chwastów dwuliściennych, takich jak komosa biała, szarłat szorstki, psianka czarna, ostrożeń polny, przetaczniki i wiele innych. W celu wzmocnienia skuteczności herbicydu Mezonir 340 WG, zwłaszcza w przypadku zwalczania uciążliwych przetaczników i rdestów, można go połączyć z herbicydem Tiff 040 OD w dawce 0,2 l/ha. Do zwalczania dużej komosy białej, która bardzo często pokrywa się nalotem woskowym, należy dodać wspomagacz olejowy w postaci produktu Partner+ w dawce 1,0 l/ha.

skuteczność potwierdzona badaniami

kontrola

 

Metodus 650 WG, 0,5 kg/ha - BBCH 00
Nixon 50 SG, 80 g/ha - BBCH 14

 

Tudor 114 OD, 0,5 l/ha + Metos 960 EC, 0,5 l/ha
BBCH 13


Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.


 

 

Polecane produkty