Zwalczanie chwastów w kukurydzy

Jaka powinna być prawidłowa ochrona herbicydowa kukurydzy? To najważniejszy zabieg, który wykonujemy na plantacji, dlatego powinniśmy wybrać preparaty zwalczające jak największą liczbę chwastów w możliwie najkrótszym czasie. Ubiegłe sezony pokazały, jak wielkim ograniczeniem mogą być warunki pogodowe, dlatego proponujemy kompleksowe rozwiązania powschodowe, sprawdzone zarówno na plantacjach produkcyjnych, jak i w doświadczeniach ścisłych.

TECHNOLOGIA 1 

// SKUTECZNY METODUS NA CHWASTY

1 – Metodus 650 WG 0,5 kg/ha / Nixon 50 SG* 0,08 kg/ha (lub Nixon Extra 040 OD* 1,0 l/ha)
2 – Nixon 50 SG 0,08 kg/ha (lub Nixon Extra 040 OD 1,0 l/ha)

Metodus 650 WG zawiera terbutyloazynę, mezotrion oraz izoksaflutol, dzięki czemu jest doskonałym wyborem na plantacje kukurydzy, na których istnieje ryzyko wysokiej presji zachwaszczenia takimi gatunkami chwastów jak: komosa biała, psianka czarna, przetaczniki, samosiewy rzepaku, rdest plamisty, rdest powojowy, szarłat szorstki czy chwastnica jednostronna.

Powyższe substancje czynne wykazują swoje dobre działanie nie tylko przed wschodami kukurydzy, ale również w momencie kiełkowania chwastów.

 

TECHNOLOGIA 2 // SKUTECZNE WSPARCIE NA TRUDNYCH PLANTACJACH

doglebowo – Metodus 650 WG 0,5 kg/ha
4–6 liść: Rimel 25 SG 0,04 kg/ha / Nixon 50 SG 0,08 kg/ha (lub Nixon Extra 040 OD 1,0 l/ha) / Cornmax 340 SE 0,8 l/ha / Asystent+ 0,1 l/ha

Na wszystkich plantacjach, na których występują problemy z uciążliwymi, a w dodatku długo i nieregularnie wschodzącymi chwastami, najlepiej sprawdzi się metoda sekwencyjnej ochrony herbicydowej. Zakłada ona
dwukrotny wjazd opryskiwaczem. Wbrew pozorom takie podejście do ochrony kukurydzy jest coraz powszechniejsze, co wynika ze wzrastających problemów z odpowiednim zwalczaniem chwastów, szczególnie na polach, na których kukurydza uprawiana jest w monokulturze. Pierwszy zabieg wykonany doglebowo po siewie kukurydzy przy zastosowaniu herbicydu Metodus 650 WG to mocne wykorzystanie trzech substancji czynnych.
Przy dobrym uwilgoceniu gleby, skuteczność tego zabiegu może być wystarczająca nawet na trudnych i uciążliwych stanowiskach. Drugi zabieg planowany jest w fazie 3–5 liści kukurydzy i ukierunkowany jest głównie
na zwalczanie chwastów jednoliściennych oraz chwastów ciepłolubnych, które lubią wschodzić w późniejszym terminie (wschody wtórne komosy białej, ostrożeń polny). 

 

TECHNOLOGIA 3 // SIŁA SPRAWDZONYCH ROZWIĄZAŃ NA LATA BARDZO SUCHE

 Rimel 25 SG 0,04 kg/ha / Nixon 50 SG 0,08 kg/ha (lub Nixon Extra 040 OD 1,0 l/ha) / Cornmax 340 SE 1,0 l/ha / Asystent+ 0,1 l/ha

Nie zawsze warunki pogodowe umożliwiają skuteczne wykonanie zabiegu doglebowego lub wcześniepowschodowego. W takim wypadku najlepiej wykonać zabieg nalistny w fazie 3–5 liści kukurydzy. Chwasty są wtedy zdecydowanie najbardziej wrażliwe na działanie zastosowanych herbicydów. Maleje też ryzyko wystąpienia zachwaszczenia wtórnego. Jest to także rozsądne rozwiązanie na polach, na których występuje duża presja
chwastów jednoliściennych. Stosując herbicydy z różnymi substancjami czynnymi zwalczającymi te uciążliwe gatunki (jak chwastnica, włośnice, owies głuchy, perz właściwy), zabezpieczamy się przed ryzykiem pojawienia się odporności. Takimi produktami są herbicydy z serii Nixon (zarówno w formulacji SG, jak i OD), a także herbicyd Rimel, które stosujemy wraz z dodatkiem adiuwantu Asystent+. Ich dodatkową zaletą jest niszczenie niektórych gatunków dwuliściennych, tj. samosiewów rzepaku, ostrożenia polnego, szarłatu szorstkiego czy przytulii czepnej.
Herbicyd Cornmax 340 SE wykazuje działanie doglebowo-nalistne i szczególnie dobrze zwalcza gatunki dwuliścienne – z najgroźniejszym przeciwnikiem kukurydzy w postaci komosy białej na czele. Spektrum działania jest zdecydowanie szersze i obejmuje m.in. takie gatunki jak psianka czarna, maruna bezwonna, rdest powojowaty czy szarłat szorstki. Szybko widoczne efekty działania są dodatkowym atutem, tak bardzo pożądanym na każdym polu.  

JAKIE CHWASTY skutecznie zwalczają nasze herbicydy?

Rimel 25 SG (40 g/ha)
chwastnica i perz
samosiewy rzepaku
ostrożeń polny
bodziszek
Nixon 50 SG (80 g/ha) lub nixon extra 040 od (1,0 l/ha)
chwastnica
maruna
przytulia
CornMax 340 SE (1,0–1,2 l/ha)
komosa

 

inne chwasty dwuliścienne

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.


 

 

Polecane produkty