ASTRON 350 SE

SUBSTANCJA CZYNNA: ditianon (związek z grupy antrachinonów) – 350 g/l (31,53%)

RODZAJ ŚRODKA: fungicyd

ZASTOSOWANIE: jabłoń, grusza

FORMULACJA: SE - środek w postaci zawiesino-emulsji

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.
Materiały do pobrania

ZWALCZANE AGROFAGI

JABŁOŃ

#parch jabłoni 

GRUSZA

#parch gruszy

dostępne opakowania

  • 1l

O PRODUKCIE

FUNGICYD w postaci zawiesino emulsji do rozcieńczania wodą (SE), o działaniu powierzchniowym do stosowania zapobiegawczego w uprawie jabłoni i gruszy.

Zgodnie z klasyfikacją FRAC substancja czynna ditianon zaliczana jest do grupy M09. 

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych.

 

Jabłoń

Parch jabłoni

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 -1,4 l/ha

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo, od fazy, kiedy pąki kwiatowe nabrzmiewają: łuski pąkowe są wydłużone z jasnobrązowymi przebarwieniami do fazy, kiedy owoc osiąga połowę typowej wielkości (BBCH 51-75).

 

Liczba zabiegów:

środek w dawce 1,4 l/ha – 2,

środek w dawce 1,0 l/ha – 3,

środek w dawce 0,9 l/ha – 4.

Odstęp między zabiegami: 7-11 dni.

 

 

Środek Astron 350 SE można stosować łącznie ze środkiem  Batalion 450 SC/Heros 450 SC/Gladius 450 SC w następujących dawkach i terminach:

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania:

Astron 350 SE 0,85 l/ha + Batalion 450 SC/Heros 450 SC/Gladius 450 SC 0,65 l/ha

Termin stosowania: środki stosować zapobiegawczo, od fazy koniec nabrzmiewania pąków (widoczne jasnobrązowo zabarwione łuski pąkowe, częściowo gęsto pokryte włoskami) do fazy, gdy owoc osiąga wielkość do 20 mm (BBCH 52-72).

Liczba zabiegów: 4

Odstęp między zabiegami: 7-16 dni.

Zalecana ilość wody: 600-1000 l/ha

Ilość wody dostosować do wielkości drzew i fazy rozwojowej.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań w mieszaninie zbiornikowej):

środek w dawce 1,4 l/ha – 2,

środek w dawce 1,0 l/ha – 3,

środek w dawce 0,9 l/ha – 4.

 

 

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH  I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

 

Grusza

Parch gruszy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 -1,4 l/ha

Termin stosowania: stosować zapobiegawczo, od fazy, kiedy pąki kwiatowe nabrzmiewają: łuski pąkowe są wydłużone z jasnobrązowymi przebarwieniami do fazy, kiedy owoc osiąga połowę typowej wielkości (BBCH 51-75).

Liczba zabiegów:

środek w dawce 1,4 l/ha – 2,

środek w dawce 1,0 l/ha – 3,

środek w dawce 0,9 l/ha – 4.

Odstęp między zabiegami: 7-11 dni.

 

Środek Astron350 SE można stosować łącznie ze środkiem  Batalion 450 SC/Heros 450 SC/Gladius 450 SC w następujących dawkach i terminach:

Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania:

Astron 350 SE 0,85 l/ha + Batalion 450 SC/Heros 450 SC/Gladius 450 SC 0,65 l/ha

Termin stosowania: stosować zapobiegawczo, od fazy koniec nabrzmiewania pąków (widoczne jasnobrązowo zabarwione łuski pąkowe, częściowo gęsto pokryte włoskami) do fazy, gdy owoc osiąga wielkość do 20 mm (BBCH 52-72).

Liczba zabiegów: 2

Odstęp między zabiegami: 7-16 dni.

 

Zalecana ilość wody: 600-1000 l/ha

Ilość wody dostosować do wielkości drzew i fazy rozwojowej.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zabiegów w mieszaninie):

środek w dawce 1,4 l/ha – 2,

środek w dawce 1,0 l/ha – 3,

środek w dawce 0,9 l/ha – 4.

ASTRON 350 SE

Punkty dystrybucji

Mapa Sklepów Kurka
Produkty Siedziba Oddziały