Badanie Gleby

Materiały do pobrania

Materiały do pobrania

 

Materiały do pobrania

 

O PRODUKCIE

Badania gleby podstawą efektywnego nawożenia.

Wiedza na temat parametrów fizykochemicznych gleby, takich jak pH czy zasobności w składniki pokarmowe jest niezbędna do tego, żeby efektywnie gospodarować jej zasobami i w pełni wykorzystywać potencjał produkcyjny.
Bez dokładnej informacji dotyczącej odczynu gleby oraz zawartości najważniejszych makroskładników, takich jak fosfor, potas, magnez czy azot, nie ma możliwości precyzyjnego wyznaczenia dawki nawozowej.

Zarówno niedobór, jak i nadmiar któregoś ze składników może okazać się niekorzystny dla uprawianych roślin, co w konsekwencji wpływa ujemnie na wielkość i jakość plonów. Nawożenie roślin uprawnych „na oko” nie pozwala na efektywne i zbilansowane gospodarowanie składnikami pokarmowymi, co niesie za sobą szereg negatywnych konsekwencji, takich jak:

 • obniżenie wielkości i jakości plonów spowodowane niedoborem lub zachwianiem proporcji pomiędzy poszczególnymi składnikami pokarmowymi - niewykorzystanie potencjału produkcyjnego gleby i rośliny uprawnej,
 • straty ekonomiczne spowodowane nadmiernym lub niezbilansowanym nawożeniem, niedostosowanym do potrzeb danej gleby i uprawy - > niski stopień wykorzystania składników dostarczonych w nawozach = niska efektywność procesu nawożenia, spowodowana zbyt dużą podażą lub brakiem bilansu w stosunku do innych SP,
 • straty środowiskowe spowodowane wymywaniem niewykorzystanych przez rośliny uprawne nawozów do wód powierzchniowych i gruntowych oraz uwalnianiem tlenków azotu do atmosfery.

Przyczyną niskiej efektywności nawożenia bardzo często jest również zbyt niskie pH gleby, które niestety w dalszym ciągu jest jednym z głównych czynników limitujących potencjał produkcyjny gleb w Polsce. Zakwaszenie gleb pogarsza jej właściwości chemiczne, fizyczne i biologiczne, wpływając m.in. na:

 • pojawienie się w środowisku glebowym toksycznego glinu (Al 3+), który wpływa ujemnie na prawidłowy rozwój roślin,
 • gorszy rozwój systemu korzeniowego = ograniczone możliwości pobierania wody i składników pokarmowych, zwłaszcza z głębszych warstw gleby,
 • obniżoną dostępność dla roślin i gorsze pobieranie ważnych składników pokarmowych, takich jak fosfor, magnez czy molibden,
 • ograniczenie działalności mikroorganizmów glebowych, które odpowiadają m.in. za rozkład materii organicznej gleby.

Obniżona aktywność mikroorganizmów glebowych jest również bezpośrednią przyczyną pogorszenia się struktury gleby.
Uregulowanie odczynu gleby jest pierwszym i najważniejszym elementem w tworzeniu zbilansowanego planu nawozowego.

 

Co daje badanie gleby?

Regularnie przeprowadzane badania stanowią podstawę poznania właściwości gleby i racjonalnego wykorzystania jej potencjału. Prawidłowe, zbilansowane nawożenie roślin uprawnych, realizowane w oparciu o precyzyjnie określone zapotrzebowanie na poszczególne składniki, jest możliwe tylko dzięki systematycznej analizie podstawowych jej parametrów.

Korzyści płynące z regularnego badania gleby i wykorzystywania zdobytych informacji w praktyce

 • Podniesienie efektywności nawożenia poprzez prawidłowe wyznaczanie dawki poszczególnych składników pokarmowych i zachowanie pomiędzy nimi odpowiednich proporcji.
 • Wzrost wielkości i jakości plonów – dzięki stworzeniu roślinom uprawnym odpowiednich warunków do wzrostu i rozwoju (optymalne pH i zasobność gleby w fosfor, potas i magnez).
 • Oszczędność nawozów i pieniędzy – dzięki stosowaniu tylko potrzebnych składników w odpowiednich dawkach.

Badania gleby - nasza oferta

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom producentów rolnych, dla których precyzyjne badanie gleby to nie tylko oszczędność czasu i pieniędzy, ale również dodatkowe narzędzie do sprawnego zarządzania swoją glebą, oferujemy Państwu kompleksową, w pełni zautomatyzowaną i wysoce powtarzalną usługę poboru próbek i badania gleby, w której skład wchodzą:

 • POMIAR OBSZARU BADAŃ I WYZNACZENIE MIEJSC POBORU PRÓB
 • POBÓR PRÓB GLEBOWYCH
 • BADANIE GLEBY
 • OPRACOWANIE WYNIKÓW – PRZYGOTOWANIE MAP ZASOBNOŚCI
 • USŁUGI DODATKOWE 

Ceny oferowanych usług ustalane są indywidualnie, po uwzględnieniu wielkości i zakresu zamówienia oraz lokalizacji, w której prowadzone będą badania.

Jeśli potrzebują Państwo konsultacji lub chcieliby zlecić badanie gleby, zapraszamy do kontaktu:

telefonicznego: 723 683 360 lub przesłanie zapytania na adres mailowy: biuro@at.agro.pl

 

Produkty Siedziba Oddziały