Materiały do pobrania

 

Materiały do pobrania

 

CECHY PRODUKTU

  • Dostarcza roślinom do 30 kg N/ha
  • Poprawia żyzność gleby, poprzez wydzieliny enzymatyczne, co poprawia strukturę gruzełkowatą gleby
  • Zwiększa efektywność stosowania mineralnych i organicznych nawozów azotowych
  • Ogranicza wymywanie azotanów do cieków wodnych
  • Pozwala na ograniczenie stosowania nawozów azotowych

O PRODUKCIE

Bakterie Bacillus halotolerans zawarte w Bakto NH4+ zaliczane są do grupy wolnożyjących bakterii glebowych, promujących wzrost roślin

(PGPR-Plant Growth Promoting Rhizobakteria).

Potwierdzono bezpośredni wpływ bakterii na wzrost poziomu dostępnego azotu glebowego oraz korzystny wpływ na zwiększenie dostępności składników pokarmowych w ryzosferze.
Bakterie Bacillus halotolerans stymulują również rośliny do wydzielania ftohormonów, które pobudzają system korzeniowy do pobierania składników pokarmowych.

Charakterystyka produktu Bakto NH4+:

Szczep bakterii:
Bacillus halotolerans 20191 - 1 x 10^8 jtk/g

Bakteria:
glebowa, gram-dodatnia, tworząca przetrwalniki

Formulacja:
proszek do tworzenia mieszanin zbiornikowych

Opakowanie:
100 g, 1 kg

Uprawy:
Wszystkie rodzaje upraw

Dawka stosowana:
100 g/ha we wszystkich rodzajach upraw

Zalecenia ogólne:
Stosowanie na glebę przed wysianiem/wysadzeniem roślin lub we wczesnych fazach rozwojowych rośliny.
Kompatybilny z większością powszechnie stosowanych nawozów, z wyjątkiem produktów alkalicznych (pH > 9) i kwasów (pH < 4), biocydów i środków bakteriobójczych.

Wysokiej jakości formulacja produktu pozwala na 24-miesięczny okres przydatności do użycia.

Zaleca się przeprowadzenie testu mieszalności lub kontakt z Doradcą Klienta PUH „Chemirol” sp. z o.o.

Bakto NH4+
Produkty Siedziba Oddziały