BENZ

SUBSTANCJA CZYNNA: bentazon (substancja z grupy diazyn) - 480 g/l (40,5 %)

RODZAJ ŚRODKA: herbicyd

ZASTOSOWANIE: kukurydza

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.
Materiały do pobrania

Materiały do pobrania

 

Materiały do pobrania

 

O PRODUKCIE

HERBICYD selektywny o działaniu kontaktowym, stosowany nalistnie, w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego (SL).
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna bentazon zaliczana jest do grupy C3.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Substancja czynna bentazon zaliczana jest do inhibitorów fotosyntezy na poziomie fotosystemu II.
Środek pobierany jest przez liście chwastów i w niewielkim stopniu przemieszczany poza miejsce traktowania. Najskuteczniej niszczy chwasty do fazy 3-4 liści.
Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, maruna bezwonna, mak polny, tasznik pospolity.
Chwasty średniowrażliwe: fiołek polny, komosa biała, rdestówka powojowata.

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

Kukurydza

  • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
  • Termin stosowania: środek stosować od fazy 2 liścia do fazy 6 liści (BBCH 12-16).
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  • Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha.
  • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik

Środek zastosowany w uprawach małoobszarowych może zwalczać również inne gatunki chwastów niż wskazane w punkcie etykiety Działanie na chwasty, nie mniej nie zostało to jednoznacznie potwierdzone badaniami. Tym samym w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących spectrum zwalczanych chwastów oraz ich wrażliwości na stosowany w uprawach małoobszarowych środek ochrony roślin zaleca się kontakt z posiadaczem zezwolenia lub jego przedstawicielem.

Fasola zwykła uprawiana na zielone nasiona, fasola zwykła uprawiana na suche nasiona, groch zielony cukrowy, groch zielony łuskowy, groch zwyczajny siewny uprawiany na zielone nasiona,
groch zwyczajny siewny uprawiany na suche nasiona

  • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
  • Termin stosowania: środek stosować od fazy pierwszego liścia właściwego do fazy piątego liścia właściwego (BBCH 11-15)
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  • Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
  • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
BENZ
Produkty Siedziba Oddziały