BIOSILAC ZIELONY

Materiały do pobrania

Materiały do pobrania

Materiały do pobrania

O PRODUKCIE

Produkt do zakiszania traw, motylkowych, mieszanek traw z motylkowymi, GPS, mieszanek zbożowo-strączkowych, sorga i niektórych pasz przemysłu rolno-spożywczego.

 
SKŁAD

Zawiera 5 szczepów bakterii kwasu mlekowego w koncentracji 1x1011/gram produktu:

  • Lactobacillius plantarum
  • Pediococcus acidolactici
  • Enterocoocuc faecium
  • Lactobacilius casei
  • Lactobacillius brevis

Pomocą w zakiszaniu służy dodatek starterów – laktozy i sacharozy.

Opakowanie 250 g wystarcza do zakiszenia 50 ton zielonki z traw, motylkowych, GPS, sorga, młóta browarnianego i wysłodków buraczanych.

 
DZIAŁANIE PRODUKTU

Mikroorganizmy w preparacie tworzą wzajemnie uzupełniające się układy symbiotyczne, w wyniku których wykorzystywane są w sposób bezpośredni lub pośredni dostępne w poddawanej procesowi zakiszania zielonej masie różne źródła węgla i energii, a także uwalniane są węglowodany oraz kwasy organiczne, zapewniające prawidłowy przebieg zakiszania. Zestawione w biopreparacie mikroorganizmy regulują przebieg procesów fermentacyjnych zapewniając tym samym, w wyniku produkowanych związków organicznych właściwy dla dobrych kiszonek zapach, kolor, smak oraz wysoką stabilność tlenową.

Szczepy mikroorganizmów, z których złożony jest kompozyt mikrobiologiczny biopreparatu BiosilacNOWA FORMUŁA wykazują wyjątkową zdolność biosyntezy enzymów alfa-amylazy, glukoamylazy ksylanazy, endo-1,4-beta-glukanazy oraz feruloesterazy (oddziela połączenia ligniny od ściany komórkowej, co znacznie poprawia strawność ściany komórkowej). Wysoka aktywność enzymatyczna mikroorganizmów wchodzących w skład biopreparatu powoduje zwiększenie efektywności żywieniowej składników kiszonek, wpływa na lepsze ich wykorzystanie, lepszą dynamikę wzrostu i rozwoju żywionych nimi zwierząt oraz istotną poprawę ich produkcyjności.

Bakterie biopreparatu BiosilacNOWA FORMUŁA charakteryzują się wysokim potencjałem do multiplikacji oraz swoistymi zdolnościami do zasiedlania nabłonków określonych odcinków przewodu pokarmowego zwierząt, kolonizując go szybciej niż czynią to drobnoustroje chorobotwórcze. W wyniku tego tworzy się naturalna, biologiczna, ochronna bariera odpornościowa u zwierząt, hamująca rozwój wielu schorzeń powodowanych przez patogenne szczepy: Escherichia coli, Salmonella, Mycobacterium, Shigella, Bacteroides, Proteus, Streptococcus, Clostridium, Pseudomonas, Vibrio, a także rotawirusa i niektórych innych wirusów patogennych. W produkowanych kiszonkach mikroorganizmy te mają także właściwości pleśnio- i drożdżobójcze.

Polecane produkty

Produkty Siedziba Oddziały