BIOSILAC ŻÓŁTY

Materiały do pobrania

Materiały do pobrania

Materiały do pobrania

O PRODUKCIE

Produkt do zakiszania kukurydzy oraz wysłodków buraczanych.

SKŁAD

Zawiera 5 szczepów bakterii kwasu mlekowego w koncentracji 1x1011/gram produktu:

  • Lactobacillius plantarum
  • Pediococcus acidolactici
  • Lactobacillius brevis
  • Enterocoocuc faecium
  • Lactobacilius casei

Pomocą w zakiszaniu służy dodatek starterów – laktozy i sacharozy.

Opakowanie 250 g wystarcza do zakiszenia 50 ton kukurydzy (całych roślin, ziarna lub kolb), wysłodków buraczanych.

DZIAŁANIE PRODUKTU

• Mikroorganizmy w preparacie tworzą wzajemnie uzupełniające się układy symbiotyczne, w wyniku których wykorzystywane są w sposób bezpośredni lub pośredni dostępne w poddawanej procesowi zakiszania zielonej masie różne źródła węgla i energii, a także uwalniane są węglowodany oraz kwasy organiczne, zapewniające prawidłowy przebieg zakiszania. Zestawione w biopreparacie mikroorganizmy regulują przebieg procesów fermentacyjnych zapewniając tym samym, w wyniku produkowanych związków organicznych właściwy dla dobrych kiszonek zapach, kolor, smak oraz wysoką stabilność tlenową.

• Szczepy mikroorganizmów, z których złożony jest kompozyt mikrobiologiczny biopreparatu BiosilacNOWA FORMUŁA wykazują wyjątkową zdolność biosyntezy enzymów alfa-amylazy, glukoamylazy ksylanazy, endo-1,4-beta-glukanazy oraz feruloesterazy (oddziela połączenia ligniny od ściany komórkowej, co znacznie poprawia strawność ściany komórkowej). Wysoka aktywność enzymatyczna mikroorganizmów wchodzących w skład biopreparatu powoduje zwiększenie efektywności żywieniowej składników kiszonek, wpływa na lepsze ich wykorzystanie, lepszą dynamikę wzrostu i rozwoju żywionych nimi zwierząt oraz istotną poprawę ich produkcyjności.

• Bakterie biopreparatu BiosilacNOWA FORMUŁA charakteryzują się wysokim potencjałem do multiplikacji oraz swoistymi zdolnościami do zasiedlania nabłonków określonych odcinków przewodu pokarmowego zwierząt, kolonizując go szybciej niż czynią to drobnoustroje chorobotwórcze. W wyniku tego tworzy się naturalna, biologiczna, ochronna bariera odpornościowa u zwierząt, hamująca rozwój wielu schorzeń powodowanych przez patogenne szczepy: Escherichia coliSalmonellaMycobacteriumShigellaBacteroidesProteusStreptococcusClostridiumPseudomonasVibrio, a także rotawirusa i niektórych innych wirusów patogennych. W produkowanych kiszonkach mikroorganizmy te mają także właściwości pleśnio- i drożdżobójcze.

Polecane produkty

Produkty Siedziba Oddziały