BITT 500 SC

SUBSTANCJA CZYNNA: etofumesat (związek z grupy pochodnych benzofuranu) – 500 g/L (44,64 %)

RODZAJ ŚRODKA: herbicyd

ZASTOSOWANIE: burak cukrowy

FORMULACJA: SC - koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania z wodą

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.
Materiały do pobrania

Materiały do pobrania

Materiały do pobrania

ZWALCZANE AGROFAGI

BURAK CUKROWY

#gwiazdnica pospolita #przytulia czepna #szarłat szorstki

O PRODUKCIE

HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany doglebowo lub dolistnie, koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC). Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna etofumesat zaliczana jest do grupy 15 (dawnej grupy K3).

Środek zawiera substancję czynną zaliczaną do inhibitorów syntezy kwasów tłuszczowych. W roślinie powoduje ograniczenie wytwarzania wosków, zahamowanie wzrostu merystemów oraz opóźnienie podziału komórek. Chwasty dwuliścienne pobierają środek głownie poprzez korzenie, a w mniejszym stopniu przez liście. Chwasty jednoliścienne pobierają środek głównie poprzez część podliścieniową, a w mniejszym stopniu przez korzenie. Środek najskuteczniej niszczy chwasty od fazy kiełkowania do fazy liścieni. Wrażliwe gatunki zwykle nie kiełkują lub kiełkują bardzo wolno, maja poskręcane liście często o ciemnozielonym zabarwieniu, zatrzymują wzrost w fazie siewek i szybko zamierają. Odpowiednia wilgotność gleby sprzyja lepszemu pobieraniu środka z gleby co potęguje efekt chwastobójczy. Ze względu na długie utrzymywanie się środka w górnej warstwie gleby zabezpiecza on plantację przed zachwaszczeniem wtórnym.

STOSOWANIE ŚRODKA

 

Środek przeznaczony do opryskiwania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

a) Stosowanie w systemie dwóch dawek dzielonych

Chwasty wrażliwe gwiazdnica pospolita, przytulia czepna, szarłat szorstki
Chwasty średnio odporne tobołki polne
Chwasty odporne komosa biała

b) Stosowanie w systemie trzech dawek dzielonych

Chwasty wrażliwe gwiazdnica pospolita, przytulia czepna, szarłat szorstki
Chwasty odporne komosa biała, tobołki polne

Burak cukrowy

Termin stosowania środka: środek stosować od 2 do 8 liści właściwych buraka cukrowego (BBCH 12-18).

a) Stosowanie w systemie dwóch dawek dzielonych 

 • Pierwszy zabieg
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
 • Drugi zabieg
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
  Odstęp między zabiegami 5-10 dni.

Lub

b) Stosowanie w systemie trzech dawek dzielonych

 • Pierwszy zabieg
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
 • Drugi zabieg
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
 • Trzeci zabieg
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
  Odstęp między zabiegami 5-10 dni.

 

BITT 500 SC
Produkty Siedziba Oddziały