DAFNE 250 EC

SUBSTANCJA CZYNNA: difenokonazol (związek z grupy triazoli) – 250 g/l (24,78%)

FORMULACJA: EC - koncentrat do sporządzania emulsji wodnej

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.
Materiały do pobrania

Materiały do pobrania

 

Materiały do pobrania

 

O PRODUKCIE

FUNGICYD w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego przed chorobami powodowanymi przez grzyby.
Środek zawiera substancję czynną difenokonazol – związek triazolowy, inhibitor biosyntezy steroli - inhibitor demetylacji (SBI-DMI, wg FRAC grupa 3).

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Burak cukrowy

chwościk buraka

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować po pojawieniu się pierwszych objawów choroby, w fazie wzrostu rozety co 14-21 dni, nie więcej niż 1-2 razy w sezonie.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni
Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Rzepak ozimy

Środek stosować, według jednego z trzech podanych poniżej schematów stosowania.

Schemat 1 (dwa zabiegi - jesień i wiosna)
czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych.

pierwszy zabieg (jesień):
Maksymalna /zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: Dafne 250 EC 0,5 l/ha
drugi zabieg (wiosna):
Maksymalna /zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: Dafne 250 EC 0,5 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów chorób. Pierwszy zabieg wykonać jesienią od fazy pierwszego liścia do fazy ósmego liścia (BBCH 11-18). Drugi zabieg wykonać wiosną w fazie wzrostu pędu głównego od widocznego drugiego międzywęźla do fazy widocznych dziewięciu lub więcej międzywęźli (BBCH 32-39). Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów chorób.
Liczba zabiegów: 2

Schemat 2 (dwa zabiegi - jesień i wiosna)
czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy roślin kapustnych, sucha zgnilizna kapustnych, cylindrosporioza roślin krzyżowych.

Środek Dafne 250 EC należy stosować łącznie ze środkiem Bukat 500 SC lub Ambrossio 500 SC lub Zizan 500 SC w następujących w dawkach i terminach:
pierwszy zabieg (jesień):
Dafne 250 EC 0,2 l/ha + Bukat 500 SC lub Ambrossio 500 SC lub Zizan 500 SC 0,3 l/ha
drugi zabieg (wiosna):
Dafne 250 EC 0,5 l/ha + Bukat 500 SC lub Ambrossio 500 SC lub Zizan 500 SC 0,5 l/ha
lub
w terminie jesiennym środek Dafne 250 EC należy zastosować łącznie ze środkiem Bukat 500 SC lub
Ambrossio 500 SC lub Zizan 500 SC w następujących w dawkach:
pierwszy zabieg (jesień):
Dafne 250 EC 0,5 l/ha + Bukat 500 SC lub Ambrossio 500 SC lub Zizan 500 SC 0,25 l/ha
w terminie wiosennym należy zastosować sam środek Dafne 250 EC w dawce:
drugi zabieg (wiosna):
Dafne 250 EC 0,6 l/ha
Termin stosowania: Pierwszy zabieg wykonać od fazy trzeciego liścia do fazy siódmego liścia (BBCH 13-17). Drugi zabieg wykonać od fazy początku wydłużania pędu do fazy rozwojowej pąków kwiatowych - widoczne pojedyncze pąki kwiatowe (BBCH 30-55) lub od fazy początku kwitnienia do końcowej fazy kwitnienia (BBCH 61-68). Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów chorób.
Liczba zabiegów: 2

Schemat 3 (jeden zabieg – wiosna)
Czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych.

Maksymalna /zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: Dafne 250 EC 0,6 l/ha
Środek Dafne 250 EC do zwalczania ww. chorób można również stosować łącznie ze środkiem Bukat 500 SC lub Ambrossio 500 SC lub Zizan 500 SC w następujących w dawkach:
Dafne 250 EC 0,5 l/ha + Bukat 500 SC lub Ambrossio 500 SC lub Zizan 500 SC 0,25 l/ha
Termin stosowania: Zabieg wykonać wiosną, w fazie wydłużania pędu głównego, widocznego 2-ego międzywęźla do fazy widocznego 9-ego międzywęźla lub więcej międzywęźli (BBCH 32-39). Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów chorób.
Liczba zabiegów: 1
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 (1 zabieg jesienią i/lub 1 zabieg wiosną).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwaga:
Zastosowanie środka Dafne 250 EC w mieszaninie ze środkiem Bukat 500 SC lub Ambrossio 500 SC lub Zizan 500 SC dodatkowo zapobiega nadmiernemu wyrastaniu roślin w okresie wiosennym
(ograniczenie wzrostu elongacyjnego pędu głównego) i przez to poprawia pokrój roślin rzepaku.

Pszenica ozima

mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plew.

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
Środek Dafne 250 EC do zwalczana ww. chorób można również stosować łącznie ze środkiem Bukat 500 SC/Ambrossio 500 SC/Zizan 500 SC lub środkiem Propico 250 EC/Joga 250 EC/ Weto 250 EC/ Ares 250 EC w następujących dawkach:
Dafne 250 EC 0,3 l/ha + Bukat 500 SC / Ambrossio 500 SC / Zizan 500 SC 0,4 l/ha
Dafne 250 EC 0,3 l/ha + Propico 250 EC / Joga 250 EC / Weto 250 EC / Ares 250 EC 0,5 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób od fazy trzeciego kolanka (BBCH 33) do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55). Środek stosować nie częściej niż 1-2 razy w sezonie, w odstępnie co 14 21 dni. W przypadku konieczności wykonania dwóch zabiegów, pierwszy zabieg zaleca się wykonać od fazy trzeciego kolanka (BBCH 33) do fazy nabrzmienia pochwy liściowej liścia flagowego (wczesna faza rozwoju kłosa) (BBCH 41), drugi
natomiast od początku fazy kłoszenia (BBCH 53) do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Pszenżyto ozime

mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew.

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
Etykieta środka ochrony roślin DAFNE 250 EC, załącznik do decyzji MRiRW
Środek Dafne 250 EC do zwalczana ww. chorób można również stosować łącznie ze środkiem Bukat
500 SC/Ambrossio 500 SC/Zizan 500 SC lub środkiem Propico 250 EC/Joga 250 EC/ Weto 250 EC/
Ares 250 EC w następujących dawkach:
Dafne 250 EC 0,3 l/ha + Bukat 500 SC / Ambrossio 500 SC / Zizan 500 SC 0,4 l/ha
Dafne 250 EC 0,3 l/ha + Propico 250 EC / Joga 250 EC / Weto 250 EC / Ares 250 EC 0,5 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób od fazy trzeciego kolanka (BBCH 33) do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55). Środek stosować nie częściej niż 1-2 razy w sezonie, w odstępnie co 14 21 dni. W przypadku konieczności wykonania dwóch zabiegów, pierwszy zabieg zaleca się wykonać od fazy trzeciego kolanka (BBCH 33) do fazy nabrzmienia pochwy liściowej liścia flagowego (wczesna faza rozwoju kłosa) (BBCH 41), drugi natomiast od początku fazy kłoszenia (BBCH 53) do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Żyto ozime

mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż.

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
Środek Dafne 250 EC do zwalczana ww. chorób można również stosować łącznie ze środkiem Bukat 500 SC/Ambrossio 500 SC/Zizan 500 SC lub środkiem Propico 250 EC/Joga 250 EC/ Weto 250 EC/ Ares 250 EC w następujących dawkach:
Dafne 250 EC 0,3 l/ha + Bukat 500 SC / Ambrossio 500 SC / Zizan 500 SC 0,4 l/ha
Dafne 250 EC 0,3 l/ha + Propico 250 EC / Joga 250 EC / Weto 250 EC / Ares 250 EC 0,5 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób od fazy czwartego kolanka (BBCH 34) do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55). Środek stosować nie częściej niż 1-2 razy w sezonie, w odstępnie co 14-21 dni. W przypadku konieczności wykonania dwóch zabiegów, pierwszy zabieg zaleca się wykonać od fazy czwartego kolanka (BBCH 34) do fazy nabrzmienia pochwy liściowej liścia flagowego (wczesna faza rozwoju kłosa) (BBCH 41),
drugi natomiast od początku fazy kłoszenia (BBCH 53) do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Jęczmień jary

mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia.

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
Środek Dafne 250 EC do zwalczana ww. chorób można również stosować łącznie ze środkiem Bukat 500 SC/Ambrossio 500 SC/Zizan 500 SC lub środkiem Propico 250 EC/Joga 250 EC/ Weto 250 EC/ Ares 250 EC w następujących dawkach:
Dafne 250 EC 0,3 l/ha + Bukat 500 SC / Ambrossio 500 SC / Zizan 500 SC 0,4 l/ha
Dafne 250 EC 0,3 l/ha + Propico 250 EC / Joga 250 EC / Weto 250 EC / Ares 250 EC 0,5 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób od fazy trzeciego kolanka (BBCH 33) do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55). Środek stosować nie częściej niż 1-2 razy w sezonie, w odstępnie co 14-21 dni. W przypadku konieczności wykonania dwóch zabiegów, pierwszy zabieg zaleca się wykonać od fazy trzeciego kolanka (BBCH 33) do fazy nabrzmienia pochwy liściowej liścia flagowego (wczesna faza rozwoju kłosa) (BBCH 41), drugi natomiast od początku fazy kłoszenia (BBCH 53) do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Ziemniak

alternarioza ziemniaka

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 – 0,6 l/ha
Dawkę środka dostosować do intensywności porażenia.
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po pojawieniu się pierwszych objawów choroby, od fazy widocznych pierwszych pojedynczych pąków kwiatowych (1-2 mm) pierwszego kwiatostanu na pędzie głównym do fazy początku zżółknięcia liści (BBCH 51-91).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10-14 dni.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Jabłoń

parch jabłoni

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo i interwencyjnie do 120 godzin po infekcji oraz wyniszczająco.
Zabiegi wykonywać w okresie od fazy zielonego pąka kwiatowego do końca fazy kwitnienia (BBCH 56-69), co 10 - 14 dni, nie więcej niż 1-3 razy w sezonie.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.

mączniak jabłoni

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo i interwencyjnie od fazy pojawienia się pąków do początku rozwoju owoców (BBCH 55-71), co 7-14 dni, nie więcej niż 1-3 razy w sezonie.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Zalecana ilość wody: 750 l/ha
Ilość cieczy użytkowej dostosować do wielkości drzew i ich fazy rozwojowej.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

DAFNE 250 EC
Produkty Siedziba Oddziały