DELMETROS 100 SC

SUBSTANCJA CZYNNA: deltametryna (związek z grupy pyretroidów) – 100 g/l (9,53%)

RODZAJ ŚRODKA: insektycyd

ZASTOSOWANIE: pszenica ozima, jęczmień jary, rzepak ozimy, ziemniak

FORMULACJA: SC - koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania z wodą

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.
Materiały do pobrania

ZWALCZANE AGROFAGI

 Pszenica ozima

#Skrzypionki (skrzypionka zbożowa)

Jęczmień jary

#Skrzypionki (skrzypionka zbożowa)

Ziemniak

#Larwy stonki ziemniaczanej

Rzepak ozimy

#pchełka rzepakowa #śmietka kapuściana #słodyszek rzepakowy #pryszczarek kapustnik

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH

I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Kapusta głowiasta

#bielinek kapustnik #bielinek rzepnik #mszyca kapuściana #piętnówka kapustnica #śmietka kapuściana

O PRODUKCIE

INSEKTYCYD w postaci koncentratu w formie stężonej zawiesiny przeznaczonym do rozcieńczania wodą przed zastosowaniem (SC), o działaniu kontaktowym i żołądkowym. Na roślinie działa powierzchniowo. Zgodnie z klasyfikacją IRAC substancja czynna deltametryna zaliczana jest do grupy blokerów kanałów sodowych, IRAC 3A. 

ZASTOSOWANIE ŚRODKA

PSZENICA OZIMA

#skrzypionki (skrzypionka zbożowa)

Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l / ha

Termin stosowania: środek zastosować od początku wylęgania się larw, od końca fazy rozwoju kłosa w pochwie liściowej (BBCH 49) do końca fazy dojrzałości mlecznej (BBCH 79).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-400 l / ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

JĘCZMIEŃ JARY

#skrzypionki (skrzypionka zbożowa)

Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l / ha

Termin stosowania: środek zastosować od początku wylęgania się larw, od końcowej fazy nabrzmiewania pochwy liściowej liścia flagowego (BBCH 45) do fazy pełnej dojrzałości mlecznej (BBCH 75).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-400 l / ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste 

ZIEMNIAK

#larwy stonki ziemniaczanej

Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l / ha

Termin stosowania: środek zastosować po wystąpieniu szkodnika, od początku fazy rozwoju kwiatostanu (widoczne pierwsze pojedyncze pąki kwiatowe) do fazy otwarcia się połowy kwiatów pierwszego kwiatostanu (BBCH 51-65).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-400 l / ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste 

RZEPAK OZIMY

Środek wykazuje średni poziom zwalczania szkodników w rzepaku ozimym.

#pchełka rzepakowa #śmietka kapuściana.

Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l / ha

Termin stosowania: środek zastosować jesienią, po wystąpieniu szkodników na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń od fazy dwóch liści do fazy pięciu rozwiniętych liści (BBCH 12-15).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-400 l / ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

#słodyszek rzepakowy

Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l / ha

Termin stosowania: środek zastosować zgodnie z sygnalizacją po wystąpieniu chrząszczy na roślinach od fazy widocznych pojedynczych pąków kwiatowych (główny kwiatostan), nadal zamknięte do fazy widocznych pierwszych płatków, pąki kwiatowe nadal zamknięte (żółty pąk) (BBCH 55-59) .

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-400 l / ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

#pryszczarek kapustnik

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha


Termin stosowania: środek zastosować po wystąpieniu szkodnika, od fazy gdy 10% łuszczyn osiągnęło typową wielkość, do końca fazy gdy 20% łuszczyn osiągnęło typową wielkość (BBCH 71-72).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

KAPUSTA GŁOWIASTA

#bielinek kapustnik #bielinek rzepnik #mszyca kapuściana #piętnówka kapustnica #śmietka kapuściana

Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l / ha

Termin stosowania: środek zastosować po wystąpieniu szkodników na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń, od fazy początku tworzenia się główki do fazy osiągnięcia przez główki typowej wielkości, kształtu i twardości (BBCH 41-49).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 600 l / ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

DELMETROS 100 SC

Punkty dystrybucji

Mapa Sklepów Kurka

AgrodoradztwoAgrodoradztwo

Ochrona przed szkodnikami rzepaku ozimego jesienią

Ostatnie lata to narastający pro­blem występowania szkodników w trakcie jesiennej wegetacji rzepaku ozimego. Wycofanie kilka lat temu zapraw insektycydowych należących do grupy neonikotynoidów sprawiło, że w większym stopniu niż wcześniej mamy do czynienia z żerowaniem szkodników, szczególnie pchełek.

Szkodniki zbóż jesienią

Według najnowszych badań na polach zbożowych w Polsce możemy spotkać ponad 30 gatunków szkodników. W ostatnich dniach nasi doradcy terenowi informują o występowaniu nie tylko mszyc, ale również skoczków, łokasia garbatka, ploniarki zbożowej czy rolnic. Zobaczmy, jak je rozpoznać i jakiego rodzaju szkody powodują.

Zwalczanie szkodników w uprawach ziemniaków

Technologia zapewni skuteczne zwalczenie szkodników w uprawach ziemniaków. Zniszczy między innymi larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej.

Produkty Siedziba Oddziały