DOMINATOR

HODOWCA: Rapool- DSV

REJESTRACJA: Polska, 2019

TYP ODMIANY: mieszańcowa

  • Odmiana o szybkim rozwoju początkowym od momentu siewu
  • Bardzo dobra zimotrwałość
  • Jednorodne kwitnienie w krótkim czasie
  • Niskie ryzyko elongacji pędu na jesień
  • Unikalny model odporności na suchą zgniliznę kapustnika APR37
Materiały do pobrania

REKOMENDACJA

Plon nasion

stabilne plonowanie na bardzo wysokim poziomie w doświadczeniach rejestrowych COBORU w latach 2017–2018

49,8 dt/ha =  130% wzorca

Zawartość tłuszczu

bardzo wysoka

Plon tłuszczu

bardzo wysoki

PROFIL AGRONOMICZNY

Cechy rolnicze
Termin siewu – optymalny do opóźnionego
Norma wysiewu – 40–50 szt. nasion/m2
Początek kwitnienia – średniowczesny
Dojrzałość techniczna do zbioru – średniowczesna 
Pokrój roślin – rośliny średniowysokie

 

Tolerancja
niska średnia wysoka
Wyleganie
Sucha zgnilizna kapustnych
Zgnilizna twardzikowa
Czerń krzyżowych

 

Wymagania glebowe
małe średnie duże

 

■ Średnie plony nasion [dt/ha] odmiany Dominator w doświadczeniach porejestrowych COBORU, lata 2017–2019 r.

■ Zawartość tłuszczu surowego [% s.m. nasion] odmiany Dominator w doświadczeniach rejestrowych COBORU, lata 2017–2018.

■ Plon nasion [dt/ha] odmiany Dominator w doświadczeniach porejestrowych COBORU w regionach, 2019 r.

 

Wzorcem w badaniach porejestrowych COBORU w latach 2017–2019 jest średni plon badanych w danym roku odmian populacyjnych

 

Film o produkcie

Punkty dystrybucji

Mapa Sklepów Kurka
Produkty Siedziba Oddziały