ES Yakari FAO 220

HODOWCA:

TYP ODMIANY: ziarnowa

  • mieszaniec pojedynczy
  • rośliny średniowysokie
Materiały do pobrania

REKOMENDACJA

Zalecany kierunek użytkowania

 

 

Ziarno 

Bioetanol

 

Zalecana obsada roślin przy siewie [szt./ha]
ZIARNO  
stanowiska dobre 85 000
stanowiska słabsze 80 000
Wymagania glebowe

Wszystkie rodzaje gleb – wykluczając stanowiska najlżejsze, zdegradowane, w słabej kulturze rolnej.

Charakterystyka

  • genetyka Tropical Dent
  • bardzo dobry wigor początkowy jak na odmianę w typie ziarna dent
  • silny i stabilny stay-green
  • rośliny średniowysokie o podwyższonej zdrowotności na grzyby z rodzaju Fusarium
  • ponadprzeciętna zdolność plonowania w tej grupie wczesności

 

 

TYP KOLBY: flex
ŚREDNIA LICZBA RZĘDÓW: 14-16
TYP ZIARNA: DENT

Produkty Siedziba Oddziały