GALILEUS

HODOWCA: HR Strzelce

REJESTRACJA: Polska, 2018 r.

TYP ODMIANY: Populacyjna

  • Odmiana o wysokich zdolnościach adaptacyjnych
  • Duża efektywność ekonomiczna uprawy
  • Znakomita tolerancja na choroby
  • Wysoka zimotrwałość potwierdzona w roku 2016
Materiały do pobrania

REKOMENDACJA

PLON NASION
w doświadczeniach rejestrowych COBORU w latach 2016/2017 39,8 dt/ha=100% wzorca

ZAWARTOŚĆ TŁUSZCZU
wysoka

PLON TŁUSZCZU
bardzo wysoki

PROFIL AGRONOMICZNY

 

 
CECHY ROLNICZE Termin siewu – wczesny do optymalnego
Norma wysiewu – 50-60 szt. nasion/m2
Początek kwitnienia – wczesny
Dojrzałość techniczna do zbioru – wczesna
Pokrój roślin – kompaktowe rośliny o niskiej do średniej wysokości
 

 

TOLERACJA NISKA ŚREDNIA WYSOKA
Wyleganie      
Sucha zgnilizna kapustnych      
Zgnilizna twardzikowa      
Czerń krzyżowych      

WYMAGANIA GLEBOWE

MAŁE ŚREDNIE DUŻE
 

Wyniki badań
■ Plonowanie odmiany Galileus w porównaniu do średniego wzorca oraz wzorców populacyjnych w doświadczeniach rejestrowych COBORU, 2016 [dt/ha].

■ % roślin martwych po zimie 2015/2016 odmiany Galileus na tle wszystkich odmian zarejestrowanych w Polsce w 2018 roku (źródło: COBORU).

Odmiana o wysokich zdolnościach adaptacyjnych
W roku 2016 mimo trudnych warunków przez praktycznie cały sezon wegetacyjny odmiana Galileus uzyskała 1 miejsce w plonie spośród wszystkich odmian populacyjnych badanych w doświadczeniach rejestrowych COBORU.

Produkty Siedziba Oddziały