GALILEUS

HODOWCA: HR Strzelce

REJESTRACJA: Polska, 2018 r.

TYP ODMIANY: Populacyjna

  • znakomita tolerancja na choroby
  • duża efektywność ekonomiczna uprawy
  • wysoka, potwierdzona zimotrwałość (COBORU 2016)
  • odmiana o wysokich zdolnościach adaptacyjnych do warunków glebowych
  • bardzo dobry wigor wiosenny jak na odmianę populacyjną
Materiały do pobrania

REKOMENDACJA

PLON NASION
40,0 dt/ha = 102% wzorca
W doświadczeniach porejestrowych COBORU w latach 2019-2021

ZAWARTOŚĆ TŁUSZCZU
wysoka

PLON TŁUSZCZU
bardzo wysoki

PROFIL AGRONOMICZNY

 

CECHY ROLNICZE Termin siewu – optymalny

Norma wysiewu  

termin optymalny 50-60 nasion/m2

Początek kwitnienia – wczesny
Termin dojrzewania – wczesny
Pokrój roślin – kompaktowe rośliny o niskiej do średniej wysokości

 

Produkty Siedziba Oddziały