Grigri CS FAO 240-250

HODOWCA: Caussade

REJESTRACJA: Polska, 2020 r.

TYP ODMIANY: ziarnowa

  • Mieszaniec pojedynczy
  • Rośliny średniowysokie
Materiały do pobrania

REKOMENDACJA

Zalecany kierunek użytkowania

Ziarno

Przemysł Młynarski

Zalecana obsada roślin przy zbiorze w szt./ha
ZIARNO  
stanowiska dobre 86–88 tys.
stanowiska słabsze 75–80 tys.
Wymagania glebowe

Wszystkie rodzaje gleb w dobrej kulturze rolnej, z wyjątkiem stanowisk łatwo przepuszczających wodę.

Charakterystyka

  • Odmiana przeznaczona na stanowiska średnie i dobre
  • Potencjał plonowania na ziarno umożliwiające wykorzystanie potencjału plonotwórczego odmiany
  • Bardzo grube ziarno w typie flint i wysoka masa tysiąca nasion
  • Bardzo mocno wyeksponowana cecha stay green
  • Odmiana z możliwością wykorzystania ziarna na cele grysowe
  • Rośliny o stabilnej budowie, tolerancyjne na choroby grzybowe, fuzariozy kolb i wyleganie

 Plon i wilgotność ziarna. Doświadczenia rejestrowe COBORU, 2018 r.

 

 

 Kukurydza na ziarno, COBORU 2018, doświadczenia rejestrowe – odmiany średniowczesne.
          Plon ziarna odmian w wybranych miejscowościach [dt/ha].

Produkty Siedziba Oddziały