Henik 50 SG

SUBSTANCJA CZYNNA: nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika ) – 500 g/kg (50%)

ZASTOSOWANIE: kukurydza

FORMULACJA: SG - środek w postaci granul rozpuszczalnych w wodzie

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.
Materiały do pobrania

O PRODUKCIE

Henik 50 SG jest środkiem chwastobójczym w postaci granul rozpuszczalnych w wodzie stosowanym dolistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania niektórych gatunków
chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w kukurydzy.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Henik 50 SG jest środkiem chwastobójczym o działaniu systemicznym. Pobierany jest poprzez liście i korzenie i szybko przemieszczany w roślinie, hamując jej wzrost i rozwój.
Wzrost chwastów zostaje zahamowany wkrótce po zastosowaniu środka, po czym następuje stopniowe przebarwianie się młodych liści chwastów oraz zamieranie roślin począwszy od stożków wzrostu.
Środek działa najskuteczniej na młode, intensywnie rosnące chwasty.
Chwastnica jednostronna – zalecane stosowanie w fazie 3 liści do końca fazy krzewienia.
Perz właściwy – zalecane stosowanie w fazie od 3 do 6 liści.

Chwasty średnio wrażliwe w późniejszych fazach rozwojowych (powyżej 6 liści) są odporne na działanie środka.
Ciepła i wilgotna pogoda przyspiesza działanie środka, chłodna i sucha może je opóźnić.
Wrażliwość chwastów na środek Henik 50 SG w mieszaninie ze środkiem RIMEL 25 SG/Egzecutor 25 SG/RINCON 25 SG i adiuwantem Asystent+ 0,05% obj.
Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, fiołek polny, perz właściwy, rdestówka powojowata, rdest plamisty, szarłat szorstki, włośnica sina (tylko przy maksymalnej zalecanej dawce środków).
Chwasty średnio wrażliwe: komosa biała.

STOSOWANIE ŚRODKA

Kukurydza

 • Termin stosowania:
  Zabieg wykonywać wcześnie po wschodach, w fazie 2-8 liści kukurydzy ( BBCH 12-18).
  Opryskiwanie wykonywać, gdy większość chwastów dwuliściennych znajduje się w fazie 2-4 liści.
  Środek Henik 50 SG należy stosować łącznie ze środkiem RIMEL 25 SG/Egzecutor 25 SG/RINCON 25 SG i adiuwantem Asystent+ w następujących dawkach:
 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
  Henik 50 SG w dawce 80 g/ha + RIMEL 25 SG/Egzecutor 25 SG/RINCON 25 SG 40 g/ha + adiuwant Asystent+ 0,05% obj.
  lub
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
  Henik 50 SG w dawce 60 g/ha + RIMEL 25 SG/Egzecutor 25 SG/RINCON 25 SG 30g/ha + adiuwant Asystent+ 0,05% obj.
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Henik 50 SG

Punkty dystrybucji

Mapa Sklepów Kurka
Produkty Siedziba Oddziały