HENIK EXTRA 040 OD

SUBSTANCJA CZYNNA: nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 40 g/l (4,15%)

RODZAJ ŚRODKA: herbicyd

ZASTOSOWANIE: kukurydza

FORMULACJA: OD postać zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.
Materiały do pobrania

Materiały do pobrania

Materiały do pobrania

ZWALCZANE AGROFAGI

KUKURYDZA

#gwiazdnica pospolita #tasznik pospolita # chwastnica jdnostronna #marunna bezwonna #przytulia czepna

dostępne opakowania

1 l; 5 l

O PRODUKCIE

Środek jest herbicydem nieselektywnym o działaniu układowym. Pobierany jest głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie, hamując jej wzrost i rozwój. Wzrost chwastów zostaje zahamowany wkrótce po zastosowaniu środka, po czym następuje stopniowe przebarwianie się roślin. Chwasty zamierają całkowicie po 20-25 dniach od zabiegu. Środek działa najskuteczniej na młode, intensywnie rosnące chwasty znajdujące się w fazie 2-4 liści (chwasty dwuliścienne) lub od fazy 3 liści do końca fazy krzewienia (chwasty jednoliścienne). Ciepła i wilgotna pogoda przyspiesza działanie środka, a sucha może je opóźnić.

Dawka 1,0 l/ha

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, tasznik pospolity
Chwasty średnio wrażliwe: chwastnica jednostronna, marunna bezwonna, przytulia czepna
STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Kukurydza


Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować po wschodach kukurydzy od fazy 2-go do końca fazy 7-go liścia właściwego (BBCH 12-17).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

HENIK EXTRA 040 OD
Produkty Siedziba Oddziały