Herbibox zestaw

RODZAJ ŚRODKA: herbicyd

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.
Materiały do pobrania

O PRODUKCIE

W skład zestawu wchodzą:

HERBICYD CEVINO 500 SC

Herbicyd Cevino 500 SC (substancja aktywna – flufenacet) to elastyczny, skuteczny i uniwersalny herbicyd idealny do zastosowań jesienią, który charakteryzuje się szerokim terminem stosowania – przedwschodowo i powschodowo. Działając doglebowo jest pobierany przez korzenie i hypokotyl kiełkujących chwastów, zastosowany po wschodach jest także wchłaniany przez liście. Doskonale komponuje się z innymi herbicydami jesiennymi do zwalczania chwast dwuliściennych.

Herbicyd Cevino 500 SC to:

  • unikalny mechanizm działania – ważny element w antyodpornościowej strategii zwalczania miotły zbożowej,
  • bardzo wysoka skuteczność zwalczania miotły zbożowej. Flufenacet zastosowany w wyższych dawkach zwalcza również wyczyńca, życice oraz ogranicza prosowate.

HERBICYD GALMET 20 SG

Herbicyd Galmet 20 SG (substancja aktywna – metsulfuron metylu) to bardzo wysoka skuteczność zwalczania bodziszka drobnego oraz innych chwastów dwuliściennych. Wspomaga inne herbicydy w walce z miotłą zbożową.

Herbicyd ten to doskonały komponent mieszanin herbicydów jesiennych. Najważniejsze cechy tego oprysku to:

  • podwójne działanie – doglebowe i nalistne,
  • efektywny już w temperaturze 5°C,
  • idealny do zastosowań powschodowych w bardzo szerokim zakresie faz rozwojowych zbóż – od pierwszego liścia do fazy pierwszego kolanka,
  • możliwość stosowania jesienią i wiosną
Herbibox zestaw
Produkty Siedziba Oddziały