nowość

Jęczmień jary ISMENA

HODOWCA: NORDSAAT (SU) Niemcy

REJESTRACJA: Polska, 2018 r.

  • Rekordowy potencjał plonowania
  • Bardzo grube i wyrównane ziarno
  • Niski łan odporny na wyleganie
Materiały do pobrania

PLONOWANIE

Ismena jest zupełnie nową odmianą jęczmienia jarego z niemieckiej firmy Nordsaat wchodzącej w skład Saaten
Union. Została zarejestrowana w Polsce w 2018 roku. COBORU w badaniach rejestrowych i porejestrowych odnotował znakomite wyniki plonowania (2016 – 105% wzorca, 2017 – 106% wzorca i 2018 – 102% wzorca na poziomie A1). Średnia z tych lat wyniosła 104,4% wzorca na poziomie A1 oraz 103,7% na poziomie A2 – to najlepsza
ocena plonowania dla jęczmienia jarego typu pastewnego zarejestrowanego w Polsce.
W tabeli porównanie wyników Ismeny z innymi popularnymi odmianami jęczmienia jarego.

PARAMETRY JAKOŚCIOWE

Ismena jest bardzo dobrą odmianą do uprawy na paszę. Wykształca bardzo grube (MTZ 48g) i cenne ziarno o najwyżej ocenionym poziomie wyrównania – 82%. Ziarno zawiera dużo białka, znakomicie nadaje się do produkcji pasz.

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY

Ismena jest odmianą o znakomitym profilu zdrowotnościowym.
Jej ocena na większość jednostek chorobowych jest powyżej wzorca, natomiast
ocena odporności na mączniaka i rynchosporiozę jest szczególnie dobra i wyróżnia Ismenę.

POKRÓJ ROŚLINY I WYMAGANIA GLEBOWE

Łan jest niski – ok. 70 cm, zwarty i bardzo odporny na wyleganie – ocena 6,6.
Ismena to odmiana dość wczesna i dobrze krzewiącą się.
Jest bardzo korzystnie oceniona pod względem tolerancji na jony glinu (Al) – 52%.
Świadczy to o możliwości uprawy tej odmiany – co bardzo ważne w przypadku jęczmienia jarego – również na słabszych glebach o niższym odczynie.

PODSUMOWANIE

Ismena to nowa odmiana jęczmienia jarego – typowo pastewna – obecnie o najwyższym potencjale plonowania w Polsce. Może być przeznaczona do ekstensywnej produkcji na słabszych stanowiskach i z mniejszą ochroną – bo ma wysoką odporność na choroby, ale idealnie zachowuje się też w produkcji bardzo intensywnej – odporna na wyleganie przy większych dawkach azotu.
Ta uniwersalność pozwala polecić Ismenę wszystkim producentom dobrej jakości surowca paszowego.

WYKRES 1. Plonowanie odmian jęczmienia jarego. Średnia z trzylecia 2016–2018 w % wzorca.

 

TABELA 1. Cechy ziarna odmian jęczmienia jarego – COBORU PDO.

 

WYKRES 2. Odporności na choroby odmian jęczmienia jarego wg COBORU PDO.

 

TABELA 2. Cechy odmian jęczmienia jarego wg COBORU PDO.

 

MAPA. Plonowanie jęczmienia ISMENA w rejonach w % wzorca – średnia z lat 2016 i 2017 – wg badań rejestrowych COBORU.

 

Punkty dystrybucji

Mapa Sklepów Kurka
Produkty Siedziba Oddziały