nowość

Jęczmień jary ISMENA

HODOWCA: NORDSAAT (SU) Niemcy

REJESTRACJA: Polska, 2018 r.

  • Rekordowy potencjał plonowania
  • Bardzo grube i wyrównane ziarno
  • Niski łan odporny na wyleganie
Materiały do pobrania

PLONOWANIE  (wykres 1, mapa 1)

Ismena jest odmianą jęczmienia jarego z niemieckiej firmy Nordsaat wchodzącej w skład Saaten Union. Została zarejestrowana w 2018 roku w Polsce. COBORU w badaniach rejestrowych i porejestrowych odnotowało znakomite wyniki plonowania: 2016 – 105% wzorca, 2017 – 106% wzorca i 2018 – 102% wzorca na poziomie A1. Średnia z tych lat (2016–2018) – 104,4% wzorca na poziomie A1 oraz 103,7% na poziomie A2 – to była najlepsza ocena plonowania dla jęczmienia jarego typu pastewnego zarejestrowanego w tym okresie. Średnia z lat 2017–2019 jest nadal imponująca: 101,90% – na poziomie A1 i 101,81% na poziomie A2. W roku 2020 COBORU oceniło plonowanie odmiany Ismena na poziomie 99% wzorca (A1) i 101% wzorca (A2). Dzięki temu Ismena nadal zalicza się do najlepiej plonujących odmian w Polsce.

PARAMETRY JAKOŚCIOWE (tabela 1)

Ismena jest bardzo dobrą odmianą do uprawy na paszę. Wykształca bardzo grube i celne ziarno o MTZ 48 g (COBORU PDO, 2020) o wysoko ocenionym poziomie wyrównania - 82%. Ziarno zawiera dużo białka, znakomicie nadaje się do produkcji pasz.

 

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY

Ismena jest odmianą o znakomitym profilu zdrowotnościowym. Jej ocena dla większości jednostek chorobowych mieści się powyżej wzorca, natomiast ocena odporności na mączniaka i rynchosporiozę jest szczególnie dobra i czyni Ismenę odmianą wyróżniającą w tym względzie.

POKRÓJ ROŚLINY I WYMAGANIA GLEBOWE  (tabela 2)

Łan niski – ok. 70 cm, zwarty i bardzo odporny na wyleganie – ocena 6,6. Ismena jest odmianą dość wczesną i dobrze krzewiącą się. Jest bardzo korzystnie oceniona pod względem tolerancji na jony Al – 52% i w porównaniu ze wzorcem – 34%, - świadczy to o możliwości uprawy tej odmiany – co jest bardzo ważne w przypadku jęczmienia jarego – również na słabszych glebach o niższym odczynie.

PODSUMOWANIE

Ismena to nowa odmiana jęczmienia jarego – typowo pastewna – o jednym z najwyższych potencjałów plonowania w Polsce. Może być przeznaczona do ekstensywnej produkcji na słabszych stanowiskach i z mniejszą ochroną - bo ma wysoką odporność na choroby. Jednocześnie polecamy ISMENĘ wszystkim producentom dobrej jakości surowca paszowego. .

 

 

Punkty dystrybucji

Mapa Sklepów Kurka
Produkty Siedziba Oddziały