JENOT 100 EC

SUBSTANCJA CZYNNA: chizalofop-P-etylowy (związek z grupy pochodnych kwasu arylofenoksypropionowego) - 100 g/l (10,1%)

RODZAJ ŚRODKA: herbicyd

FORMULACJA: EC - koncentrat do sporządzania emulsji wodnej

O PRODUKCIE

HERBICYD w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie.
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna chizalofop-P-etylowy została zaklasyfikowana do grupy 1 (dawnej grupy A).
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Herbicyd selektywny o działaniu układowym. Pobierany jest bardzo szybko przez liście, a następnie przemieszczany do korzeni i rozłogów chwastów, powodując zahamowanie ich wzrostu i rozwoju.
Działanie środka na chwasty objawia się żółknięciem, a następnie zasychaniem najmłodszych liści i widoczne jest po upływie około 7 dni od opryskiwania. Pełny efekt jest widoczny po około 2-3 tygodniach, w zależności od przebiegu pogody.
Chwasty roczne są najbardziej wrażliwe na działanie środka od fazy 2 liści do początku krzewienia, perz właściwy w fazie 2-6 liści.
Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, perz właściwy, samosiewy pszenicy ozimej, samosiewy pszenżyta ozimego.

STOSOWANIE ŚRODKA

Rzepak ozimy

Zwalczanie jednorocznych chwastów jednoliściennych i samosiewów zbóż

 • Termin stosowania:
  a) środek stosować jesienią, gdy rzepak wykształci co najmniej pierwszą parę liści do początku rozwoju pędów bocznych (BBCH 12-21).
 • Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3-0,4 l/ha.
  Aby zwiększyć skuteczność środka zaleca się stosowanie łącznie z adiuwantem Partner+ w dawkach: Jenot 100 EC 0,3 l/ha + Partner+ 0,7 l/ha.
  lub
  b) środek stosować wiosną po ruszeniu wegetacji od początku wydłużenia pędu (faza rozety) do fazy wyraźnego drugiego międzywęźla (BBCH 30-32).
 • Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4-0,5 l/ha.
  Aby zwiększyć skuteczność środka zaleca się stosowanie łącznie z adiuwantem Partner+ w dawkach:
  Jenot 100 EC 0,3 l/ha + Partner+ 0,7 l/ha
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Burak cukrowy

Termin stosowania: środek stosować od fazy 2 liści buraka do momentu, gdy rośliny zakryją nie więcej niż 40% międzyrzędzi (BBCH 12-34).
Na plantacjach, na których wykonuje się przerywkę buraków środek stosować na 10 dni przed przerywką lub 10 dni po przerywce, gdy chwasty prosowate pojawią się ponownie.
Zwalczanie chwastnicy jednostronnej, miotły zbożowej, samosiewów pszenicy:
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4- 0,5 l/ha
Aby zwiększyć skuteczność środka w zwalczaniu samosiewów zbóż, zaleca się stosowanie łącznie z adiuwantem Partner+ w dawkach:
Jenot 100 EC 0,35 l/ha + Partner+ 0,7 l/ha

Zwalczanie perzu właściwego:
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0-1,5 l/ha
Aby zwiększyć skuteczność środka zaleca się stosowanie łącznie z adiuwantem Partner+ w dawkach:
Jenot 100 EC 1,0 l/ha + Partner+ 0,7 l/ha
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik

Środek zastosowany w uprawach małoobszarowych może zwalczać również inne gatunki chwastów niż wskazane w punkcie etykiety Działanie na chwasty, nie mniej nie zostało to jednoznacznie potwierdzone badaniami. Tym samym w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących spectrum zwalczanych chwastów oraz wrażliwości na stosowany w uprawach małoobszarowych środek ochrony roślin zaleca się kontakt z posiadaczem zezwolenia lub jego przedstawicielem.

Len zwyczajny uprawiany na nasiona, len zwyczajny uprawiany na włókno, konopie siewne uprawiane na włókno

Termin stosowania: środek stosować od fazy rozwiniętych liścieni do fazy rozwiniętego szóstego liścia właściwego (BBCH 10 - 16).
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Uwaga:
Nie stosować innego środka chwastobójczego w okresie 14 dni po wykonaniu zabiegu.

Rzepak jary

Termin stosowania: środek stosować od fazy całkowicie rozwiniętych liścieni do fazy widocznych 9 lub więcej międzywęźli (BBCH 10 - 39).
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Uwaga:
Nie stosować innego środka chwastobójczego w okresie 14 dni po wykonaniu zabiegu.

Słonecznik zwyczajny

Termin stosowania: środek stosować od fazy całkowicie rozwiniętych liścieni do fazy 6 liści (BBCH 10 - 16).
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,625 l/ha.
Etykieta środka ochrony roślin Jenot 100 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Uwaga:
Nie stosować innego środka chwastobójczego w okresie 14 dni po wykonaniu zabiegu.

Bób, fasola szparagowa, groch siewny cukrowy uprawiany na strąki

Termin stosowania: środek stosować od fazy pierwszego liścia do fazy widocznych dziewięć lub więcej międzywęźli (BBCH 11 – 39) lub od fazy widocznego pierwszego pąka kwiatowego do fazy gdy widoczne są pierwsze płatki ale pąki kwiatowe są nadal zamknięte (BBCH 50 – 59).
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Uwaga:
Nie stosować innego środka chwastobójczego w okresie 14 dni po wykonaniu zabiegu.

Groch siewny uprawiany na świeże nasiona, fasola zwyczajna uprawiana na świeże nasiona

Termin stosowania: środek stosować od fazy pierwszego liścia do fazy widocznych dziewięć lub więcej międzywęźli (BBCH 11 – 39) lub od fazy widocznego pierwszego pąka kwiatowego do fazy gdy widoczne są pierwsze płatki ale pąki kwiatowe są nadal zamknięte (BBCH 50 – 59).
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Uwaga:
Nie stosować innego środka chwastobójczego w okresie 14 dni po wykonaniu zabiegu.

Groch siewny uprawiany na suche nasiona, fasola zwyczajna uprawiana na suche nasiona, soczewica jadalna
Termin stosowania: środek stosować od fazy pierwszego liścia do fazy widocznych dziewięć lub więcej międzywęźli (BBCH 11 – 39) lub od fazy widocznego pierwszego pąka kwiatowego do fazy gdy widoczne są pierwsze płatki ale pąki kwiatowe są nadal zamknięte (BBCH 50 – 59).
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Uwaga:
Nie stosować innego środka chwastobójczego w okresie 14 dni po wykonaniu zabiegu.

Bobik, groch pastewny (peluszka), łubin biały, łubin żółty, łubin wąskolistny
Termin stosowania: środek stosować od fazy pierwszego liścia do fazy widocznych dziewięć lub więcej międzywęźli (BBCH 11 – 39) lub od fazy widocznego pierwszego pąka kwiatowego do fazy gdy widoczne są pierwsze płatki ale pąki kwiatowe są nadal zamknięte (BBCH 50 – 59).
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Uwaga:
Nie stosować innego środka chwastobójczego w okresie 14 dni po wykonaniu zabiegu.

Soja

Termin stosowania: środek stosować od fazy rozwiniętej pierwszej pary liści właściwych do końca fazy rozwoju pędów bocznych (BBCH 11 – 39) lub gdy widoczne są pierwsze pąki kwiatowe (BBCH 50 - 51).
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Uwaga:
Nie stosować innego środka chwastobójczego w okresie 14 dni po wykonaniu zabiegu.

Burak ćwikłowy

Termin stosowania: Środek stosować od fazy rozwiniętych dwóch liści właściwych do fazy, gdy liście zakrywają 40% powierzchni gleby (BBCH 12-34).
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Uwaga:
Nie stosować innego środka chwastobójczego w okresie 3 dni po wykonaniu zabiegu.

Marchew, pietruszka korzeniowa, seler korzeniowy, pasternak, brukiew, chrzan pospolity, rzepa, rzodkiew, salsefia, skorzonera

Termin stosowania: środek stosować:
– w przypadku marchwi, pietruszki korzeniowej, pasternaku, rzodkwi, salsefii, skorzonery - od fazy gdy liścienie są całkowicie rozwinięte do fazy gdy korzeń osiąga typową wielkość i kształt (BBCH 10-49);
– w przypadku selera korzeniowego, chrzanu pospolitego, brukwi, rzepy - od fazy 2 liści właściwych
do fazy rozwoju części roślin przeznaczonych do zbioru (BBCH 12 – 34).
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Gorczyca, mak lekarski

Termin stosowania: środek stosować od fazy pierwszej pary liści do końca fazy wzrostu pędu głównego (BBCH 10-39).
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Rośliny energetyczne

Termin stosowania: środek stosować od fazy rozwinięcia drugiego liścia (BBCH 12-93).
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,32 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Rośliny ozdobne, szkółki roślin ozdobnych

Termin stosowania: środek stosować BBCH 12-39.
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Lub
Termin stosowania: środek stosować BBCH 50-93.
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,32 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Szkółki leśne, plantacje nasienne drzew leśnych
Termin stosowania: środek stosować od fazy rozwinięcia drugiego liścia (BBCH 12-93).
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,32 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Tytoń

Termin stosowania: środek stosować w fazach od drugiego rozwiniętego liścia właściwego do
dziewiątego rozwiniętego liścia właściwego (BBCH 12-19).
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

JENOT 100 EC
Produkty Siedziba Oddziały