pszenica ozima JOKER

KLASA JAKOŚCIOWA: A - jakościowa

HODOWCA: DSV (w Polsce prawa posiada SAATEN UNION)

REJESTRACJA: Niemcy, 2012 r.

  • Znakomita jakość ziarna
  • Najlepsza zdrowotność
  • Odporność na wyleganie
Wyniki badań Coboru Materiały do pobrania

PLONOWANIE

Odmiana zarejestrowana w Niemczech, gdzie uzyskała bardzo dobre oceny potencjału plonowania (A1 – 7, A2 – 6; BSA 2014, wynik uśredniony dla całych Niemiec).

W warunkach polskich Joker został sprawdzony przez nas w oficjalnych badaniach rejestrowych COBORU w roku 2013. Potwierdziły się bardzo dobre wyniki plonowania z Niemiec, na terenie całej Polski uzyskano znakomity rezultat 107% wzorca na poziomie A1 (warunki ekstensywne) i 101% wzorca w warunkach stosowania zabiegów fungicydowych. COBORU w cytowanych badaniach z 2013 r. wykazało również równomierny poziom plonowania we wszystkich rejonach w Polsce.

Wynik COBORU potwierdza również ocenę niemiecką (BSA) w zakresie możliwości szerokiego zastosowania tej odmiany do uprawy ekstensywnej. Joker doskonale nadaje się do uprawy w warunkach ekstensywnych, ponieważ znakomicie plonuje na poziomie A1, a różnica pomiędzy poziomami A1 i A2 jest relatywnie duża – 6 punktów procentowych. Joker plonuje bardzo wysoko i stabilnie nawet bez stosowania fungicydów.

CECHY ODPORNOŚCIOWE

Joker to ponadprzeciętna odporność na wszystkie choroby – najwyższa spośród odmian zarejestrowanych w Niemczech – czego konsekwencją jest bardzo wysoka ocena potencjału plonowania w warunkach ekstensywnych. W przypadku tej odmiany nie zachodzi konieczność zwalczania mączniaka, gdyż na obserwowanych plantacjach praktycznie nie występuje.

Zimotrwałość tej odmiany jest średnia i nie zalecamy wysiewać jej w rejonach o ciężkim przebiegu zimy.

 

CECHY JAKOŚCIOWE

Joker należy do grupy jakościowej A. Ma bardzo wysoką ocenę wskaźnika liczby opadania, co jest najważniejszą zaletą tej odmiany i czyni ją odporną na porastanie ziarna w kłosach. Ziarno ma wysoki MTZ wg COBORU 2013 – 47,2 g (wzorzec wynosi 45,2 g). Pod względem wyrównania ziarna Joker również osiąga bardzo dobre wyniki – 89% (wzorzec wynosi 84%).

POKRÓJ ROŚLINY

Łan Jokera jest średniowysoki, odporny na porastanie. Rośliny bardzo dobrze się krzewią, ich liście flagowe są szerokie, ułożone poziomo. Cechą charakterystyczną odmiany jest szybkie pochylanie się kłosów, co z pewnością wpływa dodatnio na zwiększenie odporności na porastanie ziarna w kłosach.

PODSUMOWANIE

Joker jest znakomitą odmianą odpor­nościową o doskonałych parametrach jakościowych i niskich wymaganiach glebowych. Odmianę tę szczególnie poleca się do niskonakładowej uprawy w warunkach ekstensywnej produkcji.

 

  WYKRES 1. Plonowanie odmian pszenicy ozimej. Badanie rejestrowe COBORU 2013 [%].

  WYKRES 1. Główne parametry jakościowe ziaren pszenicy ozimej Joker

 

 

  WYKRES 1. Plonowanie odmian pszenicy ozimej. Badanie rejestrowe COBORU 2013 [%].

  WYKRES 1. Plonowanie odmian pszenicy ozimej. Badanie rejestrowe COBORU 2013 [%].

 

 

Punkty dystrybucji

Mapa Sklepów Kurka

Polecane produkty

Produkty Siedziba Oddziały