Materiały do pobrania

 

Materiały do pobrania

 

O PRODUKCIE

KENDO 50 EW jest środkiem grzybobójczym, w formie emulsji oleju w wodzie, o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego.
Środek Kendo 50 EW stosuje się przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych lub sadowniczych lub opryskiwaczy ręcznych.

STOSOWANIE ŚRODKA

 

Pszenica ozima

Mączniak prawdziwy zbóż i traw

Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 - 0,3 l/ha
Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30 – 59).
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku ryzyka dużego nasilenia choroby.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 28 dni.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Pszenica jara

Mączniak prawdziwy zbóż i traw

Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 - 0,3 l/ha
Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30 – 59).
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku ryzyka dużego nasilenia choroby.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Uwaga:
W uprawie pszenicy ozimej i pszenicy jarej środek Kendo 50 EW ogranicza występowanie następujących chorób: brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów.

Pszenżyto ozime

Mączniak prawdziwy zbóż i traw

Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 - 0,3 l/ha
Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30 – 59).
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku ryzyka dużego nasilenia choroby.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 28 dni.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Uwaga:
W uprawie pszenżyta ozimego środek Kendo 50 EW ogranicza występowanie następujących chorób: brunatna plamistość liści, rdza brunatna, septoriozy liści.

Jęczmień ozimy

Mączniak prawdziwy zbóż i traw
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 - 0,3 l/ha
Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30 – 59).
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku ryzyka dużego nasilenia choroby.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 28 dni.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Jęczmień jary

Mączniak prawdziwy zbóż i traw

Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 - 0,3 l/ha
Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30 – 59).
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku ryzyka dużego nasilenia choroby.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Uwagi:
W uprawie jęczmienia jarego środek Kendo 50 EW ogranicza występowanie następujących
chorób: plamistość siatkowa liści jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż.
W uprawie jęczmienia ozimego środek Kendo 50 EW ogranicza występowanie
następujących chorób: plamistość siatkowa liści jęczmienia, rynchosporioza zbóż.

Jabłoń

Mączniak jabłoni

Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 - 0,5 l/ha
Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby od
fazy różowego pąka do końca fazy gdy owoce osiągają połowę typowej wielkości (BBCH 57- 75).
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku ryzyka dużego nasilenia choroby.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7-14 dni.
Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik

Grusza

Mączniak prawdziwy

Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 - 0,5 l/ha
Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby od
fazy gdy pierwsze liście są całkowicie wykształcone do fazy gdy owoc jest dojrzały do zbioru (BBCH 19-87).
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku ryzyka dużego nasilenia choroby.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7-14 dni.
Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Winorośl

Mączniak prawdziwy winorośli
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 - 0,5 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby od końca fazy gdy widoczne są zielone końce pędów do końca fazy gdy większość jagód styka się ze sobą (BBCH 09-79).
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku ryzyka dużego nasilenia choroby.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10-14 dni.
Zalecana ilość wody: 400-1600 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Rośliny ozdobne uprawiane w szklarni

Mączniaki prawdziwe

Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 - 0,2 l/ha
Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7-10 dni.
Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Produkty Siedziba Oddziały