KUGA

HODOWCA: Rapool - NPZ

REJESTRACJA: Polska, 2015 r.

TYP ODMIANY: mieszańcowa zrestorowana w systemie MSL

  • Wyjątkowo wysoki potencjał plonowania i jesienno-wiosenny wigor roślin przy znakomitej zimotrwałości zapewniają wysoką dochodowość w warunkach intensywnej technologii uprawy.
Wyniki badań Coboru Materiały do pobrania

REKOMENDACJA

Plon nasion

Bardzo dobra plenność przy dużej stabilności w doświadczeniach rejestrowych i porejestrowych COBORU w latach 2015–2019 - 46,4 dt/ha = 119% wzorca Nr 1!

Zawartość tłuszczu

Wysoka

Plon tłuszczu

Bardzo wysoki

PROFIL AGRONOMICZNY

Cechy rolnicze
Termin siewu – optymalny do dość opóźnionego
Norma wysiewu – 40–50 szt. nasion/m2
Początek kwitnienia – średniowczesny
Dojrzałość techniczna do zbioru – średniowczesna
Pokrój roślin – rośliny średniowysokie

 

 

Tolerancja
niska średnia wysoka
Wyleganie
Sucha zgnilizna kapustnych
Zgnilizna twardzikowa
Czerń krzyżowych

 

Wymagania glebowe
małe średnie duże

 

 

  Średnie plony nasion [dt/ha] odmiany Kuga w doświadczeniach porejestrowych COBORU, lata 2015–2019 r.

  Plon nasion odmiany Kuga w regionach kraju w doświadczeniach porejestrowych COBORU [dt/ha].

 

 
Przezimowanie w sezonie wegetacyjnym 2015/2016 w doświadczeniach porejestrowych COBORU

Wynik wyrażono w procentach martwych roślin oszacowanych po rozpoczęciu wegetacji w okresie, gdy przemarznięte rośliny zamarły. Wzorzec stanowi średni wynik wszystkich badanych odmian.

w Polsce średnia
wzorzec [%] 22
Kuga 13
w woj. kujawsko-pomorskim
  Chrząstowo k. Nakła Głębokie k. Kruszwicy Głodowo k. Lipna średnia
wzorzec [%] 16 55 22 31
Kuga 3 20 7 10

 

Przezimowanie odmiany Kuga po zimie 2015/2016 w SDO Chrząstowo k. Nakła, woj. kujawsko-pomorskie.
Przezimowanie odmiany Kuga po zimie 2015/2016 w GR E. Dutkowski, Suchodębie k. Kutna, woj. łódzkie.

Film o produkcie

Polecane produkty

Punkty dystrybucji

Mapa Sklepów Kurka
Produkty Siedziba Oddziały