Legion FAO 260-270

HODOWCA: HR Smolice

REJESTRACJA: Polska, 2014 r.

TYP ODMIANY: kiszonkowa

 • mieszaniec trójliniowy
 • rośliny bardzo wysokie, bogato ulistnione, z dobrze eksponowaną cechą przedłużonej zieloności roślin – stay green
Materiały do pobrania

REKOMENDACJA

Zalecany kierunek użytkowania

Kiszonka

Biogaz

Zalecana obsada roślin przy zbiorze w szt./ha
KISZONKA
stanowiska dobre 92 000
stanowiska średnie 85 000
Wymagania glebowe

Wszystkie stanowiska z wyjątkiem gleb najsłabszych, zdegradowanych.

Charakterystyka

 • bardzo wysoki potencjał plonowania potwierdzony doświadczeniami rejestrowymi COBORU w latach 2012–2013 w grupie średniopóźnej:
  »» plon ogólny suchej masy
  210,7 dt/ha = 104% wzorca, nr 1!
  »» plon jednostek pokarmowych
  23 200 = 104% wzorca, nr 1!
  »» plon świeżej masy
  644 dt/ha = 106% wzorca, nr 1!
 • wysoka wartość żywieniowa:
  »» plon suchej masy kolb
  104,8 = 102% wzorca
  »» cienka osadka kolb
  »» zdrowotność roślin i kolb (tolerancja na grzyby fuzaryjne i głownię guzowatą)
 • bardzo dobry wigor młodych roślin po wschodach
 • znakomita w wykorzystywaniu na biogaz
 • dobra adaptacja do zmiennych warunków glebowych i środowiska

  TYP KOLBY: fix
  LICZBA RZĘDÓW: 14–16
  TYP ZIARNA: pośrednie

   Doświadczenia porejestrowe serii kiszonkowej COBORU 2016.

 


  Doświadczenia porejestrowe serii kiszonkowej grupy średniopóźniej COBORU/PZPK w 2014 r. w Polsce.

 

Plon świeżej masy [dt/ha]

 

Plon ogólny suchej masy [dt/ha]

 

Plon jedn. pokarmowych z ha [tys.]Punkty dystrybucji

Mapa Sklepów Kurka

Polecane produkty

Produkty Siedziba Oddziały