LEKARO 80 WG

SUBSTANCJA CZYNNA: kaptan (związek z grupy ftalimidów) – 800 g/kg (80%)

RODZAJ ŚRODKA: fungicyd

ZASTOSOWANIE: jabłoń, grusza

FORMULACJA: WG - środek w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.
Materiały do pobrania

ZWALCZANE AGROFAGI

#parch jabłoni #parch gruszy #brunatna zgnilizna drzew ziarnkowych #gorzka zgnilizna #plamistość liści #szara pleśń #septorioza #sucha zgnilizna bulw i łodyg mieczyka #opadzina liści azalii #powłocznik azaliowy #czarna zgnilizna korzeni cyklamenu #zaraza lilaka #antraknoza wyżlinu #rak pędów róż #zamieranie pędów róż #penicylioza #zgnilizna twardzikowa

 

O PRODUKCIE

Fungicyd w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu powierzchniowym przeznaczonym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie przed chorobami grzybowymi.

Zgodnie z klasyfikacją FRAC substancja czynna kaptan zaliczana jest do grupy M4.

STOSOWANIE ŚRODKA

JABŁOŃ

Parch jabłoni

 • Maksymalna/ Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,9 kg/ha
 • Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją lub w momencie zaobserwowania pierwszych objawów choroby, od fazy widocznych pąków kwiatowych (BBCH 55).
 • W sezonie wykonać 8-10 zabiegów, w odstępie co 7-8 dni.
 • Środek stosować do fazy, gdy owoc osiąga połowę typowej wielkości (BBCH 75).
 • Ostatni zabieg należy wykonać najpóźniej na 28 dni przed planowanym zbiorem.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 10
 • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
 • Zalecana ilość wody: 600-700 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH
Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

GUSZA, GRUSZKA AZJATYCKA

Parch gruszy

 • Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,9 kg/ha.
 • Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją lub w momencie zaobserwowania pierwszych objawów choroby, od fazy widocznych pąków kwiatowych (BBCH 55).
 • W sezonie wykonać 8-10 zabiegów, w odstępie co 7-8 dni.
 • Środek stosować do fazy, gdy owoc osiąga połowę typowej wielkości (BBCH 75).
 • Ostatni zabieg należy wykonać najpóźniej na 28 dni przed planowanym zbiorem.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 10.
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
 • Zalecana ilość wody: 600-700 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

PIGWA

Parch, brunatna zgnilizna drzew ziarnkowych, gorzka zgnilizna, plamistość liści

 • Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,9 kg/ha.
 • Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją lub w momencie zaobserwowania pierwszych objawów choroby, od fazy widocznych pąków kwiatowych (BBCH 55).
 • W sezonie wykonać 8-10 zabiegów, w odstępie co 7-8 dni.
 • Środek stosować do fazy, gdy owoc osiąga połowę typowej wielkości (BBCH 75).
 • Ostatni zabieg należy wykonać najpóźniej na 28 dni przed planowanym zbiorem.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 10.
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
 • Zalecana ilość wody: 600-700 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Rośliny ozdobne – kwiaty cięte w tym róże

(uprawa w polu, w tunelach i szklarniach)


a) opryskiwanie
Szara pleśń, septorioza, sucha zgnilizna bulw i łodyg mieczyka, opadzina liści azalii, powłocznik azaliowy, czarna zgnilizna korzeni cyklamenu, zaraza lilaka, antraknoza wyżlinu, rak pędów róż, zamieranie pędów róż, penicylioza, zgnilizna twardzikowa

 • Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,9 kg/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2-1,9 kg/ha.
 • Termin stosowania: Opryskiwać zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją lub w momencie wystąpienia pierwszych objawów choroby, w całym okresie wegetacji (BBCH 10-79).
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 10.
 • Odstęp między zabiegami: 10-14 dni dla dawki 1,2 – 1,54 kg/ha lub 14 dni dla dawki  1,54 kg/ha
 • Zalecana ilość wody: 500 – 1000 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

b) moczenie cebul
Fuzarioza

 • Termin stosowania: Przed sadzeniem moczyć cebule przez 30 minut w cieczy użytkowej.
 • Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,6% (600g/100 l wody).
 • Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,3-0,6% (300-600g/100 l wody).
 • Maksymalna/zalecana dawka: 2100 g/ha.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
LEKARO 80 WG
Produkty Siedziba Oddziały