LG Alltamira

HODOWCA: Limagrain

REJESTRACJA: Polska, 2021r.

TYP ODMIANY: mieszańcowa

 • stabilność i regularność plonowania
 • szybka zdolność do regeneracji w okresie wiosennym
 • bardzo duża liczba odgałęzień bocznych - duża liczba łuszczyn na m2
 • wysoka odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion w niekorzystnych warunkach pogodowych
 • wysoki potencjał plonowania odmiany LG Alltamira został potwierdzony w oficjalnych badaniach rejestrowych
  COBORU 2019-2021
 • odmiana sprawdzona i rekomendowana do uprawy na terenie całego kraju, szczególnie tam, gdzie występują
  problemy z kiłą kapusty
 • jedna z najnowszych odmian rzepaku ozimego o wysokiej odporności na specyficzne rasy kiły kapusty, zostało to
  potwierdzone przez oficjalne badania Instytutu Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu (średni indeks porażenia 2,6%)
Materiały do pobrania

REKOMENDACJA

 

PROFIL AGRONOMICZNY

Cechy rolnicze
Termin siewu – optymalny do dość opóźnionego

Norma wysiewu 

temin wczesny - 35-40 nasion/m2

optymalny - 40-45 nasion/m2

temin późny - 45-50 nasion/m2

Termin kwitnienia – wczesny
Termin dojrzewania - wczesny
Mrozoodporność - wysoka
Wigor jesienny -  bardzo dobry

 

 

Punkty dystrybucji

Mapa Sklepów Kurka
Produkty Siedziba Oddziały