LG Aviron

HODOWCA: Limagrain

REJESTRACJA: Polska, 2020 r.

TYP ODMIANY: mieszańcowa

  • odmiana stosowana w programie Idę po Rekord
  • bardzo dobra zimotrwałość
  • odmiana o szybkim rozwoju jesiennym
  • stabilny, wysoki plon ziarna w trudnych warunkach klimatycznych
  • rośliny średniowysokie z wysoką odpornością na wyleganie
  • odmiana N-Flex – lepsze wykorzystanie dostępnego azotu – doświadczenia Limagrain 2017-2019 r.
  • wysoka odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion w niekorzystnych warunkach pogodowych
  • wysoki potencjał plonowania odmiany LG Aviron został potwierdzony w oficjalnych badaniach rejestrowych
    COBORU 2019-2021 r.h
Materiały do pobrania

REKOMENDACJA

Plon nasion

53,3 dt/ha = 127% wzorca
Stabilne plonowanie na bardzo wysokim poziomie w doświadczeniach porejestrowych COBORU w latach 2020-2022

Plon tłuszczu

bardzo wysoki

Zawartość tłuszczu

wysoka

PROFIL AGRONOMICZNY

Cechy rolnicze
Termin siewu – optymalny do opóźnionego

Norma siewu:

temin wczesny - 35-40 nasion/m2

optymalny - 40-45 nasion/m2

temin późny - 45-50 nasion/m2

Termin kwitnienia – wczesny
Termin dojrzewania – średnio wczesny
Wigor jesienny - szybki rozwój jesienny
Mrozoodporność - wysoka

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Punkty dystrybucji

Mapa Sklepów Kurka
Produkty Siedziba Oddziały