Luigi CS FAO 240-250

HODOWCA: Caussade

REJESTRACJA: Niemcy, 2010 r.

TYP ODMIANY: ziarnowa

  • mieszaniec pojedynczy
  • rośliny średniowysokie z klasycznym sposobem dojrzewania
Wyniki badań Coboru Materiały do pobrania

REKOMENDACJA

Zalecany kierunek użytkowania

Ziarno

Przemysł Młynarski

Zalecana obsada roślin przy zbiorze w szt./ha
ZIARNO
stanowiska dobre 85 000
stanowiska średnie 80 000
Wymagania glebowe
  • Wszystkie rodzaje gleb, również słabsze.
  • Wyjątkowo dobrze toleruje okresowe niedobory wody w glebie.

Charakterystyka

  • bardzo wysoki potencjał plonowania na ziarno potwierdzony wynikami doświadczeń rozpoznawczych i porejestrowych COBORU/PZPK
  • wyjątkowa stabilność plonowania w odmiennych warunkach glebowych i klimatycznych
  • szybkie oddawanie wody z ziarna przy zasychających roślinach
  • ziarno łatwo wymłacalne i szybko oddające wodę w procesie suszenia
  • bardzo wysoka tolerancja na fuzariozy kolb
  • znakomita jakość handlowa ziarna

TYP KOLBY: fix
LICZBA RZĘDÓW: 14–16
TYP ZIARNA: pośredni, zbliżony do flint

Rekomendacja Hodowcy

Odmiana Luigi CS od lat znajduje się na naszej liście preferowanych odmian kukurydzy. Dzięki dużemu udziałowi bielma szklistego i stabilnemu plonowaniu jest idealnym wyborem na cele młynarskie – zarówno dla nas, jak i dla producenta.

Pierre Brotier – Prezes Kalizea Polska,
młyn Siechnice, woj. dolnośląskie

Film o produkcie

Punkty dystrybucji

Mapa Sklepów Kurka

Polecane produkty

Produkty Siedziba Oddziały