Luigi CS FAO 240

HODOWCA:

TYP ODMIANY: ziarnowa

 • mieszaniec pojedynczy
 • rośliny średniowysokie 
Materiały do pobrania

REKOMENDACJA

Zalecany kierunek użytkowania

Ziarno

Grys

Zalecana obsada roślin przy siewie [szt./ha]

 

 

ZIARNO
stanowiska dobre 85 000

stanowiska słabsze

80 000
Wymagania glebowe
 • Wszystkie rodzaje gleb, również słabsze.
 • Wyjątkowo dobrze toleruje okresowe niedobory wody w glebie.

Charakterystyka

 • bardzo wysoki potencjał plonowania na ziarno potwierdzony badaniami COBORU, jak i u rolników na polach
 • wyjątkowa stabilność plonowania w zmiennych warunkach glebowych i klimatycznych na przestrzeni lat
 • rekomendowana dla przemysłu młynarskiego (znakomita jakość handlowa ziarna, bardzo dobra omłacalność oraz oddawanie wody w procesie suszenia)
 • bardzo dobry efekt dry-down jak na ziarno typu flint
 • średniowysokie rośliny o bardzo stabilnych łodygach (odporność na wyleganie)
 • bardzo wysoka tolerancja odmiany na fuzariozę kolb
 • dobry wigor wiosenny

TYP KOLBY: fix
LICZBA RZĘDÓW: 14–16
TYP ZIARNA: zbliżony do flint

Rekomendacja Hodowcy

 

Punkty dystrybucji

Mapa Sklepów Kurka

Polecane produkty

Produkty Siedziba Oddziały